VEDENÍ

Vrcholovým orgánem spolku je Valná hromada
- k 31.12.2017 má 18 členů, kteří zastupují členské subjekty spolku

Statutární zástupce spolku Koruna Vysočiny, z.s. je Předseda
- Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě

Zastupován v době nepřítomnosti Místopředsedou
- Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta Žďáru nad Sázavou

Hlavním výkonným orgánem spolku je 12-tičlenná Výkonná rada.

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Turistické noviny
Turistické noviny 3/2017
Nahoru