Organizace

Koruna Vysočiny je projektem pro spolupráci všech aktérů cestovního ruchu v regionu Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Nedvědicka, Tišnovska, Velkomeziříčska a Bítešska, jejímž cílem je vytvoření Turistické destinace Koruna Vysočiny jako turisticky atraktivní oblastni s rostoucím významem pro cestovní ruch.

Turistická destinace je aktuálně vymezena jako území přináležející pod správu obcí s rozšířenou působností (ORP), které se staly zakladately. Území cca 2000 km2 může být dle zájmu sousedních regionů stále rozšiřováno.

Do celého projektu chceme zapojit další subjekty například z řad podnikatelů, provozovatelů dále pak nestátní neziskové organizace, kluby a sdružení.