Představení regionů

Od založení destinačního spolku ušli zástupci měst dlouhou trať, než se podařilo dojednat spolupráci.

Každé zakladatelské město má svou zajímavou historii nejen jako samotné, ale rovněž i v rámci svého regionu. Ty nejzajímavější informace si můžete přečíst po rozkliknutí jednotlivých regionů.