Propagace a marketing

Koruna Vysočiny je projektem pro spolupráci aktérů cestovního ruchu v několika regionech, jejímž cílem je vytvoření Turistické destinace Koruna Vysočiny jako turisticky atraktivní oblasti s rostoucím významem pro cestovní ruch.

Základními úkoly z marketingového hlediska je tedy zajistit dostatečnou propagaci všech regionů destinace, spolupracovat s poskytovateli služeb a moci se tedy podepsat jako záruka kvality a také být viděni nejen jako malá část země, ale dostat se do povědomí veřejnosti nejen u nás, ale i v zahraničí.