Propagace a marketing

Snažíme se propagovat náš krásný a turisticky zajímavý region. A daří se nám...

Na druhé soutěžní přehlídce turisticko propagačních materiálů v Lysé nad Labem jsme získali první místo v kategorii Turistická informace 2017.

 Tourist propag logo big     Turprop-dipl2017-250x

Turistické noviny, které nám toto ocenění získaly, najdete zde.

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Turistické noviny
Turistické noviny 3/2017
Nahoru