VELETRHY

První tři měsíce v roce jsou ve znamení oblíbených veletržních prezentací cestovního ruchu, které dávají jak regionům, tak podnikatelům v oboru, možnost představit svou nabídku, novinky a témata na nadcházející převážně letní turistickou sezónu.

Nabídka regionů východní části Vysočiny uspokojuje tradičně největší návštěvnický zájem o tipy na cyklistiku a výlety nebo dovolenou s dětmi. Pro obě poptávané oblasti můžeme nabídnout širokou škálu možností, která je nyní uceleně představována za všechny regiony dohromady. Ve spolupráci s organizací Vysočina Tourism byla pro tento účel vydána brožura, která prezentuje všechny regiony Koruny Vysočiny a 12 vytipovaných TOP turistických cílů Koruny Vysočiny.

Pozornost návštěvníků tradičně přitahuje do regionu památka UNESCO poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a historický skvost hrad Pernštejn. Příjemně jsou pak návštěvníci překvapeni novinkami v nabídce turistiky, kterou reprezentují např. Muzeum nové generace na Zámku Žďár, rozhledna na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí nebo via ferraty ve Víru v údolí řeky Svratky.

Na znovu rostoucí zájem o pěší výlety v přírodě, pro které má náš region exkluzivní podmínky, reaguje Koruna Vysočiny prezentací nabídky tipů na pěší túry a map, které mají regiony zpracovány v přehledných brožurách.

Destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s. se v roce 2019 zúčastní řady domácích veletrhů:

Go a Regiontour v Brně - jako jeden z partnerů na stánku agentury Czech Tourism, kde budeme prezentovat Vysočinu.

Holiday World v Praze - Jako jeden z hlavních partnerů krajské agentury Vysočina Tourism budeme spolutvořit prezentační stánek Vysočiny.

For Bike v Praze - opět budeme spolutvořit stánek kraje Vysočina.

 

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Turistické noviny
Turistické noviny 1/2019
Nahoru