Bílá magistrala Koruny Vysočiny

    Bílá magistrála byla vytvořena v rámci projektu „Zvýšení povědomí o turistické oblasti Koruny Vysočiny" realizovaného za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.