Rozvoj cestovního ruchu 2020 - 2023

strategieStrategie rozvoje cestovního ruchu Koruna Vysočiny byla vytvořena pro nastavení efektivního modelu cestovního ruchu, včetně řízení lidských zdrojů působících napříč všemi subjekty cestovního ruchu na území, které zastřešuje Koruna Vysočiny.

Dalším cílem Strategie bylo vymezení jasných kompetencí v systému řízení cestovního ruchu a nastavení systému jeho financování. Cestovní ruch totiž představuje komplexní hospodářské odvětví, které významným způsobem ovlivňuje zaměstnanost, platební bilanci a socioekonomický rozvoj mikroregionů, podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu, má vliv na příjmy místních rozpočtů a podporuje také investiční aktivitu v území. Všeobecně je tak cestovní ruch považován za odvětví budoucnosti. Jeho rozvoj musí mimo jiné provázet silný multiplikační efekt, který přinese přidanou hodnotu na území které Koruna Vysočiny zastřešuje.

pdfStrategie_rozvoje_cestovního_ruchu_web.pdf

 

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru