Volné ubytování

NADACE PARTNERSTVÍ

Nadace-PartnerstvíNadace Partnerství

Koruna Vysočiny, z.s. uzavřela k 1.12.2016 smlouvu o partnerství s Nadací Partnerství, nejvýznamnější českou nadací podporující ekologické projekty, s cílem spolupracovat jak při obecné propagaci cyklistické dopravy a šetrné turistiky, jako hlavního společného zájmu, tak při rozvoji konkrétních projektů. Předmětem smlouvy je dlouhodobá spolupráce při rozvoji cyklistické dopravy, šetrné turistiky a realizaci certifikace Cyklisté vítáni v územní působnosti turistické oblasti Koruna Vysočiny.

 Deklarace vzájemné spolupráce je možné vidět i na akci Evropský strom roku 2020, který vyhrála Chudobínská borovice.

O Koruně Vysočiny

Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 044 15 868
Nahoru