NADACE PARTNERSTVÍ

Nadace-PartnerstvíNadace Partnerství

Koruna Vysočiny, z.s. uzavřela k 1.12.2016 smlouvu o partnerství s Nadací Partnerství, nejvýznamnější českou nadací podporující ekologické projekty, s cílem spolupracovat jak při obecné propagaci cyklistické dopravy a šetrné turistiky, jako hlavního společného zájmu, tak při rozvoji konkrétních projektů. Předmětem smlouvy je dlouhodobá spolupráce při rozvoji cyklistické dopravy, šetrné turistiky a realizaci certifikace Cyklisté vítáni v územní působnosti turistické oblasti Koruna Vysočiny.

 Deklarace vzájemné spolupráce je možné vidět i na akci Evropský strom roku 2020, který vyhrála Chudobínská borovice.

O Koruně Vysočiny

Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

Kromě informací o spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet, připravujeme pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce pořádané v naší destinaci ...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru