Partnerská spolupráce

ATUR – asociace turistických regionů
1.10.2015 zástupci členů ATIRu vyjádřili souhlas se zapsáním nového člena spolku Koruna Vysočiny z.s.  jako destinační společnost.
Asociace usiluje o dobré jméno a kvalitní rozvoj služeb cestovního ruchu, jako významného odvětví ekonomiky státu, v turistických regionech a oblastech a o jejich připravenost přijímat domácí a zahraniční turisty.

Cyklisté vítání
Koruna Vysočiny, z.s. uzavřela smlouvu o partnerství s Nadací Partnerství s cílem spolupracovat jak při obecné propagaci cyklistické dopravy a šetrné turistiky, tak při rozvoji konkrétních projektů.