NedvědickoPohádka Vysočiny

Nedvědicko, region pod perlou historie a gotické architektury – mramorovým hradem Pernštejn. Malý region 10 obcí dnes nese hrdý název po svém srdci Mikroregion Pernštejn, a reprezentuje jejich společné historické kořeny. Území obydlené již v období raného středověku vystihuje dodnes krása přírody a malebnost údolí uprostřed členitých kopců, a obrovská pestrost množství turistických cílů koncentrovaných na malém území. Zkrátka Pohádka Vysočiny!

Rozloha: 
75 km2 km2
Počet obyvatel: 
3 852 obyv. (1.1.2017)
Obce regionu: 

ING. PAVEL VEJROSTA, starosta Nedvědice
ING. PAVEL VEJROSTA, starosta Nedvědice

Městys Nedvědice jako jeden ze zakládajících subjektů Koruny Vysočiny se již více než sto let profiluje jako letovisko pod starobylým hradem Pernštejnem. Mj. i proto přivítal možnost zapojit se do projektu vzniku nové turistické destinace. Nedvědice, resp. Nedvědicko kromě své nesporné historické dominanty nabízí i mnoho dalších stavebně historických, ale také přírodních atraktivit a jako svébytná turistická oblast přivítá každoročně především v průběhu letní turistické sezóny sta tisíce návštěvníků. Věřím, že díky vstupu do projektu Koruna Vysočiny objeví krajinu okolo hradu Pernštejna mnoho dalších návštěvníků a turistů a že se u nás v prostoru mezi Tišnovskem a Bystřickem nejen rádi zastaví, ale budou u nás také spokojení a především se k nám budou rádi vracet. Přeji Vám všem příjemný pobyt a spoustu zážitků nejen na Nedvědicku, ale na celém území Koruny Vysočiny.

Turistické informační centrum Nedvědice
Nedvědice 52, 592 62 Nedvědice
tel.:+420 511 119 173
O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Turistické noviny
Turistické noviny 1/2019
Nahoru