Volné ubytování

Výlety za Santinim

Objevte s našimi výlety všechny stavby tohoto geniálního stavitele, který zemřel před 300 lety.

Slavný český architekt Jan Blažej Santini-Aichel projektoval své stavby na půdorysech, které symbolicky vystihovaly jejich poselství. Vše nejlépe odhalíme při pohledu z ptačí perspektivy, kdy objevíme podobu lebky, hvězdy nebo želvy. Vše mělo svůj význam a bylo důkladně promyšlené, už od základů stavby až po okna, která byla projektována pro dokonalou hru světla.

O Koruně Vysočiny

O KORUNĚ VYSOČINY
Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

 

Kontakt

Destinační společnost Koruna Vysočiny

Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

776 308 072
kancelar@korunavysociny.cz
IČ: 044 15 868

Regiony Koruny Vysočiny

Nahoru