Destinační společnost

Koruna Vysočiny je projektem pro spolupráci všech aktérů cestovního ruchu v regionu Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Nedvědicka, Tišnovska, Velkomeziříčska a Bítešska, jejímž cílem je vytvoření Turistické destinace Koruna Vysočiny jako turisticky atraktivní oblasti s rostoucím významem pro cestovní ruch.

image007Turistická destinace Koruna Vysočiny je aktuálně vymezena jako území přináležející pod správu obcí s rozšířenou působností, které se staly zakladateli - Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Tišnov a Velké Meziříčí. Území cca 2000 km2 se společnými geografickými rysy a kulturními tradicemi zahrnuje rozsah někdejšího okresu Žďár nad Sázavou a přilehlého území Tišnovska. Dle zájmu sousedních regionů může svoji působnost ještě rozšířit.

 

Úloha destinační společnosti

1. Marketing

  • propagace regionu, jeho příležitostí a nabídek,
  • garance kvality poskytovaných služeb v regionu,
  • zastupování regionu před nadregionálními a národními subjekty.


2. Koordinace

  • propojování informací a zdrojů,
  • rozvoj spolupráce mezi zapojenými subjekty a zapojování nových,
  • organizace a tvorba turistické nabídky v regionu.

3. Podpora

  • certifikační podpora kvality poskytovaných služeb v regionu,
  • podpora projektů připravovaných a realizovaných v regionu,
  • aktivní prodej produktů cestovního ruchu.
O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Turistické noviny
Turistické noviny 1/2019
Nahoru