Volné ubytování

Destinační společnost

Koruna Vysočiny je projektem pro spolupráci všech aktérů cestovního ruchu v regionu Žďárska, Novoměstska, Bystřicka a Nedvědicka, jejímž cílem je vytvoření Turistické destinace Koruna Vysočiny jako turisticky atraktivní oblasti.

Koruna Vysociny-Mapa_oblasti_2020Turistická destinace Koruna Vysočiny je aktuálně vymezena jako území přináležející pod správu obcí s rozšířenou působností a Mikroregionu Pernštejn, které se rovněž staly zakladateli - Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a Nedvědice. Území na východě Českomoravské vrchoviny o rozloze cca 1200 km2 se společnými geografickými, historickými rysy a kulturními tradicemi zahrnuje část někdejšího okresu Žďár nad Sázavou, které propojuje téměř 120 let železnice Tišnovka.

 

Úloha destinační společnosti

1. Marketing

  • propagace regionu, jeho příležitostí a nabídek
  • garance kvality poskytovaných služeb v regionu
  • zastupování regionu před nadregionálními a národními subjekty


2. Koordinace

  • propojování informací a zdrojů
  • rozvoj spolupráce mezi zapojenými subjekty a zapojování nových
  • organizace a tvorba turistické nabídky v regionu

3. Podpora

  • certifikační podpora kvality poskytovaných služeb v regionu
  • podpora projektů připravovaných a realizovaných v regionu
  • aktivní prodej produktů cestovního ruchu

O Koruně Vysočiny

O KORUNĚ VYSOČINY
Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

 

Kontakt

Destinační společnost Koruna Vysočiny

Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

776 308 072
kancelar@korunavysociny.cz
IČ: 044 15 868

Regiony Koruny Vysočiny

Nahoru