3K Platforma

V rámci 3K platformy se členové a partneři destinační společnosti Koruna Vysočiny setkávají několikrát ročně za účelem koordinace činností v aktivitách směřujících k rozvoji turistické oblasti Koruny Vysočiny.

Setkání podnikatelů v cestovním ruchu

Setkávání podnikatelů v cestovním ruchu není nikde v zakladatelských listinách zakotveno. Je to činnost, kterou Koruna Vysočiny pravidelně organizuje z důvodu naplnění svého poslání, vytvoření funkční 3K platformy. Setkání se konají 2x do roka. Součástí naplňování definice partnerství je zejména spolupráce partnerů na jednotlivých aktivitách Koruny Vysočina. Cílem setkání je zhodnocení turistické sezony, představení plánů a cílů Koruny Vysočiny všem partnerům. Nedílnou součástí je i diskuse, kde se probírají konkrétní návrhy jednotlivých partnerů. K naplnění cílů je potřeba podpory od samotných podnikatelů, ideálně dělat kroky, na kterých se společně dohodneme.

Dotazník

Členové: zástupci Koruny Vysočiny, členové Koruny Vysočiny, podnikatelé v cestovním ruchu (provozovatele ubytovacích zařízení, provozovatelů zábavných a sportovních atrakcí a jiní..)

Číst více...

Pracovní skupina oblastní a krajské DMO

Setkání na úrovni krajské a oblastní DMO (destinační management oblasti) je stanoveno minimálně 2x do roka. Cílem těchto setkání je koordinace činnosti cestovního ruchu, vzájemná informovanost a příprava společných aktivit.

Členové: ředitelé oblastních DMO a Koruny Vysočiny, ředitel DMK Vysočina Tourism

Číst více...

Pracovní skupina Turistických informačních center

Setkávání výkonných pracovníků zakladatelských členů s ředitelem Koruny Vysočina bylo domluveno minimálně 4x do roka. Hlavním cílem je praktické naplnění usnesení valných hromad, koordinace propagačních a marketingových aktivit.

Členové: ředitel DMO Koruna Vysočiny, výkonný pracovník za Město Ždár nad Sázavou (TIC), výkonný pracovník za město Bystřice nad Pernštejnem (TIC), výkonný pracovník za město Nové Město na Moravě (TIC), výkonný pracovník za městys Nedvědice (TIC), Marketingový pracovníkcí Zďár nad Sázavou a Nového Města na Moravě.

Číst více...

Valné hromady

Setkání členů Koruny Vysočiny je podle stanov spolku stanoveno nejméně 2x do roka. Cílem společného setkání jsou jak organizační, provozní, ale také strategická témata, které musí být na základě stanov spolku odsouhlaseny. Pozvání se posílá všem členům elektronicky a vždy 14 dní před konáním.

Členové: Aktuální členská základna Koruny Vysočiny (Seznam členů Valné hormady)

Číst více...

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru