Volné ubytování

3K Platforma Koruny Vysočiny

V rámci 3K platformy se členové a partneři destinační společnosti Koruna Vysočiny setkávají několikrát ročně za účelem koordinace činností v aktivitách směřujících k rozvoji turistické oblasti Koruny Vysočiny.

Partneři v cestovním ruchu

Setkávání partnerů v cestovním ruchu není nikde v zakladatelských listinách zakotveno. Je to činnost, kterou Koruna Vysočiny pravidelně organizuje z důvodu naplnění svého poslání, vytvoření funkční 3K platformy. Setkání se konají minimálně jednou ročně. Součástí naplňování definice partnerství je zejména spolupráce partnerů na jednotlivých aktivitách Koruny Vysočina. Cílem setkání je zhodnocení turistické sezony, představení plánů a cílů Koruny Vysočiny všem partnerům. Nedílnou součástí je i diskuse, kde se probírají konkrétní návrhy jednotlivých partnerů. K naplnění cílů je potřeba podpory od samotných podnikatelů, ideálně dělat kroky, na kterých se společně dohodneme.

Členové: zástupci Koruny Vysočiny, členové Koruny Vysočiny, podnikatelé v cestovním ruchu (provozovatele ubytovacích zařízení, provozovatelé stravovacích zařízení, provozovatelé zábavních a sportovních atrakcí, kulturní organizace, zástupce krajské DMO a jiní..)

Číst více...

Pracovní skupina oblastní a krajské DMO

Pravidelné setkání na úrovni krajské a oblastní DMO (destinační management oblasti) je stanoveno každý první pátek v měsíci. Cílem těchto setkání je koordinace činnosti cestovního ruchu, vzájemná informovanost a příprava společných aktivit.

Členové: ředitelé oblastních DMO, ředitel krajské DMO Vysočina Tourism

Číst více...

Pracovní skupina výkonných pracovníků a turistických informačních center

Pravidelné setkávání výkonných pracovníků zakladatelských členů s ředitelem Koruny Vysočina bylo stanoveno 1x měsíčně a to první úterý v měsíci. Hlavním cílem je praktické naplnění usnesení valných hromad, koordinace propagačních a marketingových aktivit. Neméně důležitou podstatou setkání je koordinace aktivit v cestovním ruchu, informování se vzájemně a příprava turistických produktů.

Operativní věci jsou s kolegy řešeny prostřednictvím interní Facebookové skupiny, dále všichni mají přístupy do sdílených složek pro fotobanky, infoservis apod. 

Členové: ředitel DMO Koruna Vysočiny, výkonný pracovníci za město Ždár nad Sázavou (TIC), výkonný pracovníci za město Bystřice nad Pernštejnem (TIC), výkonný pracovníci za město Nové Město na Moravě (TIC), výkonný pracovník za městys Nedvědice (TIC), Marketingový pracovník za město Žďár nad Sázavou, marketingový pracovník ze město Nové Město na Moravě, zástupce certifikovaného informačního centra Westernové městečko Šiklův mlýn, Zámek Žďár nad Sázavou a Dům přírody Žďárských vrchů, zástupce TIC Sněžné, TIC Křižánky a zástupce Informačního centra ve Svratce.

Číst více...

Valné hromady

Setkání členů Koruny Vysočiny je podle stanov spolku stanoveno nejméně 1x ročně. Cílem společného setkání jsou jak organizační, provozní, ale také strategická témata, které musí být na základě stanov spolku odsouhlaseny. Pozvání se posílá všem členům elektronicky a vždy min. 14 dní před konáním.

Všichni členové jsou v období mezi valnými hromadami informováni každé dva měsíce podrobným reportem o aktivitách Koruny Vysočiny. Člénové výkonné rady jsou informováni podrobným reportem každý týden o aktivitách Koruny Vysočiny. 

Členové: Aktuální členská základna Koruny Vysočiny (Seznam členů Valné hormady)

Číst více...

Spolupráce s Mikroregiony a MAS na území destinace

Na území destinace Koruny Vysočiny se nachází tyto mikroregiony:

  • Pernštejnsko
  • Bystřicko
  • Novoměstsko
  • Subregion Velké Dářko

Současně na našem území operuje MAS Zubří Země, se kterou jsme již v roce 2020 navázali spolupráci a zejména partnerství a MAS Havlíčkův kraj.

Členové: Mikroregion Pernštejnsko, Mikroregion Bystřicko, Mikroregion Novoměstsko a Subregion Velké Dářko (komunikace probíhá nejen s představiteli mikroregionů, ale také napřímo se starosty obcí na našem území)

Číst více...

O Koruně Vysočiny

Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 044 15 868
Nahoru