Valné hromady

Setkání členů Koruny Vysočiny je podle stanov spolku stanoveno nejméně 2x do roka. Cílem společného setkání jsou jak organizační, provozní, ale také strategická témata, které musí být na základě stanov spolku odsouhlaseny. Pozvání se posílá všem členům elektronicky a vždy 14 dní před konáním.

Členové: Aktální členská základna Koruny Vysočiny (Seznam členů Valné hormady)

 

 • Červen 2020
  Valná hromada se sešla dne 22.6.2020. Zápis včetně usnesení zde.
 • Březen 2020 
  (z důvodu mimořádné situace v České republiky se valná hromada odkládá)
 • Prosinec 2019
  docxPozvánka
 • Říjen 2019
  docxPozvánka
 • Březen 2019
  docPozvánka
 • Leden 2019
  docPozvánka

 

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru