VIZE A POSLÁNÍ

Koruna Vysociny_2020Naše vize

Jsme spolehlivým partnerem a zprostředkovatelem v oblasti cestovního ruchu na území turistické oblasti Koruny Vysočiny se zaměřením na udržitelný cestovní ruch.

 

 

 

Náš cíl
Cílem destinačního managementu Koruna Vysočiny, z.s. je propojení jednotlivých subjektů působících v cestovním ruchu a kvalitní servis pro návštěvníky regionu zajišťující jejich spokojenost.


Spolupráci s různými subjekty konáme za účelem rozvoje oblasti, abychom mohli zajistit udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost na trhu. A také abychom mohli vytvořit ucelenou nabídku aktivit, která dokáže oslovit nejen turisty z tuzemska a zahraničí, ale i rezidenty z turistické oblasti. Všem subjektům, které se k nám připojí, nabízíme nespočet možností spolupráce. Jako zásadní možnosti spolupráce můžeme označit společné produkty a projekty s jednotnou marketingovou kampaní pod značkou Koruna Vysočiny.

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru