Volné ubytování

VIZE A POSLÁNÍ

Koruna Vysociny_2020Vize Koruny Vysočiny
Koruna Vysočiny je moderní, přívětivou destinací, která klade důraz na udržitelný rozvoj cestovního ruchu v území. Aktivně spolupracuje s podniky, komunitami a institucemi, aby vytvořila síť silných partnerství, která jsou prospěšná pro všechny zainteresované strany. Ve svých aktivitách se soustředí na rozvoj destinace a efektivní destinační management, zvýšení konkurenceschopnosti destinace a efektivní destinační marketing. Všechny tyto cíle jsou směřovány k podpoře rozvoje podnikání, ke zvýšení návštěvnosti turistických cílů a prodloužení průměrné délky pobytu ubytovaných hostů.

Náš cíl
Strategickým cílem udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistické destinaci Koruna Vysočiny je do roku 2030 vytvořit dobře fungující a uznávanou organizaci destinačního managementu s kvalitním servisem pro návštěvníky regionu i pro partnery v cestovním ruchu. To povede k rozvoji destinace a destinačního managementu, zvýšení konkurenceschopnosti destinace a využívání efektivních kanálů destinačního marketingu.

O Koruně Vysočiny

O KORUNĚ VYSOČINY
Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

 

Kontakt

Destinační společnost Koruna Vysočiny

Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

776 308 072
kancelar@korunavysociny.cz
IČ: 044 15 868

Regiony Koruny Vysočiny

Nahoru