BystřickoRáj Vysočiny

Bystřicko zahrnuje region v okolí města Bystřice nad Pernštejnem na krajském trojmezí Kraje Vysočina s kraji Jihomoravským a Pardubickým. Jako turistický region v severovýchodním cípu Českomoravské vrchoviny navazuje na západněji položené Žďárské vrchy, které jsou pramennou oblastí zdejších řek. Odtud na Bystřicko přitéká směrem k jihu řeka Svratka, která je páteří regionu, a vymodelovala reliéf krajiny do nejčlenitější podoby na celé Vysočině. Hluboké, až kaňonovité údolí řeky a jejích přítoků kontrastuje s vysokým převýšením (místy i přes 300 m) okolních vrcholků, které dávají krajině horský ráz. Prvek nedostupnosti pak umožnil v regionu zachování celé řady unikátních přírodních společenství, které dnes tvoří soustavu zvláště chráněných území přírody včetně lokalit evropského významu zařazených v soustavě Natura 2000. Podstatná část Bystřicka leží v přírodním parku Svratecká hornatina.

Rozloha: 
293 km2
Počet obyvatel: 
19 755 (1.1.2020)
Obce regionu: 

ING. KAREL PAČISKA, starosta Bystřice nad Pernštejnem
ING. KAREL PAČISKA, starosta Bystřice nad Pernštejnem

Bystřicko, známé také jako Zubří země, to je krásný kout čisté přírody, kterým protéká řeka Svratka. Hluboká údolí, zříceniny hradů, vrcholky s dalekými výhledy a klenoty pestré přírody vytváří ten pravý poklad Ráje Vysočiny. Nejen pro toto kouzlo nosí Bystřicko už od roku 2010 titul European Destination of ExcelleNce (EDEN). A titul EDEN přešel i na současný největší bystřický projekt interaktivního a inspirativního Centra EDEN. Nejen s dětmi se tu zabavíte na celý den. Nicméně pokud hledáte místo, kde načerpat energii, užít si turistiku a cykloturistiku nebo adrenalinové zážitky či zábavu s celou rodinou, navštivte Bystřicko.

Turistické informační centrum Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo nám. 1, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:+420 566 590 387/ 8
Tipy z regionuBystřicko
O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru