Zážitková karta  

Pro návštěvníky našeho regionu jsme připravili kartu, která nabízí mnoho výhod, slev a zážitků.
Kartu jsme pro vás připravili tak, aby vám pomohla s plánováním výletů u nás. My známe náš region, a je pro nás důležité, abyste se tu cítili dobře. Proto jsme se dopředu s kolegy domluvili a sestavili tuto nabídku.

We have prepared a card that offers many benefits, discounts and experiences for visitors of our region. The card has been created in order to help you plan trips and activities during your stay in our region. It is important for us that you enjoy your stay and that you feel welcome. Therefore, we arranged this offer for you.

 • Na kartu má právo každý, kdo přenocuje v naší destinaci Koruna Vysočiny (Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko a Nedvědicko)
  Everyone who spends the night in our destination Koruna Vysočiny (Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko and Nedvědicko) may obtain the card.
 • Stačí se ubytovat u našich smluvních partnerů  (Kde kartu získat).
  All you have to do is stay with our contractual partners (Where to get the card).
 • Jaké zážitky jsme pro vás připravili? Nabídka je zde (Kde kartu uplatnit).
  What experiences are prepared for you? The offer is here (Where to apply the card).
 • Kartu předložte předem při platbě vstupného.
  Present the card in advance when paying the entrance fee.
 • Ve všeobecnosti platí, jedna karta, jeden ubytovaný turista, jeden zážitek.
  The general rule is: one card for one accommodated tourist applies to one experience.
 • V případě poskytnutí slev na vstup platí, že slevy nelze kombinovat.
  In the case of providing discounts on admission, the discounts cannot be combined.
 • V některých případech je potřeba objednání předem, prosím respektujte to. Informaci o nutnosti rezervace najdete na u každého subjektu.
  Please respect that in some cases, it is necessary to order the service in advance. Information on the need for a reservation can be found

Přejeme vám příjemnou dovolenou na Vysočině. / We wish you a pleasant holiday in the Highlands/Vysočina region.

pdfPřehled akceptačních míst / Overview of applicable places

Zážitková karta je platná od 07.06.2021.

 

 

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru