Volné ubytování

Zážitková karta  

Pro návštěvníky našeho regionu jsme připravili kartu, která nabízí mnoho výhod, slev a zážitků.
Kartu jsme pro vás připravili tak, aby vám pomohla s plánováním výletů u nás. My známe náš region, a je pro nás důležité, abyste se tu cítili dobře. Proto jsme se dopředu s kolegy domluvili a sestavili tuto nabídku.

We have prepared a card that offers many benefits, discounts and experiences for visitors of our region. The card has been created in order to help you plan trips and activities during your stay in our region. It is important for us that you enjoy your stay and that you feel welcome. Therefore, we arranged this offer for you.

pdfInformační leták s přehledem akceptačních míst.
pdfInformation brochure with a list of acceptance locations.

 • Na kartu má právo každý, kdo přenocuje v naší destinaci Koruna Vysočiny (Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko a Nedvědicko)
  Everyone who spends the night in our destination Koruna Vysočiny (Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko and Nedvědicko) may obtain the card.
 • Stačí se ubytovat u našich smluvních partnerů  (Kde kartu získat).
  All you have to do is stay with our contractual partners (Where to get the card).
 • Jaké zážitky jsme pro vás připravili? Nabídka je zde (Kde kartu uplatnit).
  What experiences are prepared for you? The offer is here (Where to apply the card).
 • Kartu předložte předem při platbě vstupného.
  Present the card in advance when paying the entrance fee.
 • Všeobecně platí: jedna karta, jedna noc, jeden ubytovaný turista, jeden zážitek.
  The general rule is: one card for one accommodated tourist applies to one experience.
 • V případě poskytnutí slev na vstup platí, že slevy nelze kombinovat.
  In the case of providing discounts on admission, the discounts cannot be combined.
 • V některých případech je potřeba objednání předem, prosím, respektujte to. Informaci o nutnosti rezervace najdete u každého subjektu.
  Please respect that in some cases, it is necessary to order the service in advance. Information on the need for a reservation can be found

Přejeme vám příjemnou dovolenou v Koruně Vysočině. 
We wish you a pleasant holiday in the Vysočina region.

Zážitková karta je platná bez časového omezení.

 

thumb logo mmrZážitkové karty byly vytisknuty v rámci projektu "Zvýšení povědomí o turistické oblasti Koruny Vysočiny" realizovaného za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

O Koruně Vysočiny

O KORUNĚ VYSOČINY
Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

 

Kontakt

Destinační společnost Koruna Vysočiny

Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

776 308 072
kancelar@korunavysociny.cz
IČ: 044 15 868

Regiony Koruny Vysočiny

Nahoru