Volné ubytování

Spolupracujeme s

Destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s., spolupracuje na základě partnerské smlouvy s Krajem Vysočina a jeho krajskou centrálou Vysočina Tourism, p.o., s Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism, MAS Brána Vysočiny, z.s., Nadací Partnerství a dalšími organizacemi. Koruna Vysočiny je také členem Sdružení turistických oblastí České republiky STO ČR.

  • V roce 2023 realizuje Koruna Vysočiny v rámci projektu "Marketingové aktivity turistické oblasti Koruna Vysočiny" marketingové aktivity, které jsou spolufinancovány státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.
    logo mmr
  • V roce 2022 realizuje Koruna Vysočiny v rámci projektu Zvýšení povědomí o turistické oblasti Koruna Vysočiny marketingové aktivity, které jsou spolufinancovány státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.
    logo mmr
  • Během roku 2015 poskytla destinační společnost odborné služby pro Kraj Vysočina zpracováním marketingové studie projektu evropské cyklistické trasy EuroVelo 4 v Kraji Vysočina, a odborné konzultační služby při zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina 2017 –2025.
  • Naším hlavním cílem je vytvářet partnerství se všemi aktéry cestoního ruchu v naší destinaci. Nabízíme možnost členství v Koruně Vysočiny, nebo jen parnterskou spolupráci na základě vzájemné podpory. Nejčastějším spůsobem spolupráce je vzájemná podpora na webových stránkách.

O Koruně Vysočiny

O KORUNĚ VYSOČINY
Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

 

Kontakt

Destinační společnost Koruna Vysočiny

Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

776 308 072
kancelar@korunavysociny.cz
IČ: 044 15 868

Regiony Koruny Vysočiny

Nahoru