Spolupracujeme s

Destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s., spolupracuje na základě partnerské smlouvy s Krajem Vysočina a jeho krajskou centrálou Vysočina Tourism, p.o., s Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism, MAS Brána Vysočiny, z.s., Nadací Partnerství a dalšími organizacemi. Koruna Vysočiny je také členem sdružení destinačních managementů turistických oblastí ATUR, a jejím prostřednictvím má zastoupení v platformě Fórum cestovního ruchu ČR.

Během roku 2015 poskytla destinační společnost odborné služby pro Kraj Vysočina zpracováním marketingové studie projektu evropské cyklistické trasy EuroVelo 4 v Kraji Vysočina, a odborné konzultační služby při zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina 2017 –2025.

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Turistické noviny
Turistické noviny 1/2019
Nahoru