Volné ubytování

CZECHTOURISM

CzechRepublic Jakožto certifikovaná DMO plníme své závazky vůči systému spolupráce mezi jednotlivými hierarchiemi v cestovním ruchu.
V rámci spolupráce příjezdového cestovního ruchu prohlašujeme, že v případě nově vznikajícího mnateriálu v jazykových mutacích, budeme obsahovat národní zaštítění, resp. sjednocenou komunikaci České republiky jako destinace.

thumb kudyznudy CzT 4c  RGB Z.png

Další forma spolupráce je na poli domácého cestovního ruchu, kde aktivně spolupracujeme s plněním portálu Kudy z Nudy.

O Koruně Vysočiny

Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 044 15 868
Nahoru