Volné ubytování

CzechTourism

VC KZNJakožto certifikovaná DMO plníme své závazky vůči systému spolupráce mezi jednotlivými hierarchiemi v cestovním ruchu. Aktivně spolupracujeme s Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism.

Další forma spolupráce je na poli domácího cestovního ruchu, kde aktivně spolupracujeme s portálem Kudy z nudy.

 

O Koruně Vysočiny

Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 044 15 868
Nahoru