CZECHTOURISM

CzechRepublic Jakožto certifikovaná DMO plníme své závazky vůči systému spolupráce mezi jednotlivými hierarchiemi v cestovním ruchu.
V rámci spolupráce příjezdového cestovního ruchu prohlašujeme, že v případě nově vznikajícího mnateriálu v jazykových mutacích, budeme obsahovat národní zaštítění, resp. sjednocenou komunikaci České republiky jako destinace.

thumb kudyznudy CzT 4c  RGB Z.png

Další forma spolupráce je na poli domácého cestovního ruchu, kde aktivně spolupracujeme s plněním portálu Kudy z Nudy.

O Koruně Vysočiny

Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

Kromě informací o spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet, připravujeme pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce pořádané v naší destinaci ...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru