CZECHTOURISM

CzechRepublic Jakožto certifikovaná DMO plníme své závazky vůči systému spolupráce mezi jednotlivými hierarchiemi v cestovním ruchu.
V rámci spolupráce příjezdového cestovního ruchu prohlašujeme, že v případě nově vznikajícího mnateriálu v jazykových mutacích, budeme obsahovat národní zaštítění, resp. sjednocenou komunikaci České republiky jako destinace.

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru