Strategické dokokumenty

Akční plán

Akční plán

Akční plán je stanovení jednotlivých kroků, které musí být vykonány, aby bylo dosaženo vytčeného cíle. Náš Akční plán je vytvořen za účelem strategického řízení pro naplnění strategických cílů.

pdfAkční plán 2020

pdfAkční plán 2021

Rozvoj cestovního ruchu 2020 - 2023

Rozvoj cestovního ruchu 2020 - 2023

Strategie rozvoje cestovního ruchu Koruna Vysočiny byla vytvořena pro nastavení efektivního modelu cestovního ruchu, včetně řízení lidských zdrojů působících napříč všemi subjekty cestovního ruchu na území, které zastřešuje Koruna Vysočiny.

Číst více...

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru