Volné ubytování

Strategie rozvoje cestovního ruchu Koruny Vysočiny 2024 - 2030

titulka strategie_2030Strategie rozvoje cestovního ruchu Koruny Vysočiny 2024 - 2030 byla vytvořena pro nastavení efektivního řízení a rozvoje cestovního ruchu na území certifikované destinace Koruna Vysočiny.

Na valné hromadě konané 20.9.2023 byl jednomyslně přijat strategický dokument pro jasné řízení cestovního ruchu. Cestovní ruch totiž představuje komplexní hospodářské odvětví, které významným způsobem ovlivňuje zaměstnanost, platební bilanci a socioekonomický rozvoj mikroregionů, podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu, má vliv na příjmy místních rozpočtů a podporuje také investiční aktivitu v území. Všeobecně je tak cestovní ruch považován za odvětví budoucnosti. Jeho rozvoj musí mimo jiné provázet silný multiplikační efekt, který přinese přidanou hodnotu na území které Koruna Vysočiny zastřešuje.

pdfStrategie rozvoje cestovního ruchu Koruny Vysočiny 2024 - 2030

 

O Koruně Vysočiny

O KORUNĚ VYSOČINY
Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

 

Kontakt

Destinační společnost Koruna Vysočiny

Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

776 308 072
kancelar@korunavysociny.cz
IČ: 044 15 868

Regiony Koruny Vysočiny

Nahoru