VEDENÍ

Vrcholový orgán: 

Valná hromada, zastupující všechny členské subjekty spolku

Statutární zástupce: 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, předseda spolku
Mgr. Martin Horák, místopředseda spolku

Výkonný orgán:

Ing. Martin Mrkos, ACCA, předseda spolku, Žďár nad Sázavou
Mgr. Martin Horák, místopředseda spolku, Bystřice nad Pernštejnem
Michal Šmarda, Nové Město na Moravě
Petr Konečný, Nedvědice

Kontrolní orgán: 

Ing. Karel Pačiska, starosta Bystřice nad Pernštejnem
Ing. Jiří Brychta, ředitel, Městské lázně NMNM a TS služby, s.r.o

 

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Turistické noviny
Turistické noviny 2020
Nahoru