Pracovní skupina oblastní a krajské DMO

Setkání na úrovni krajské a oblastní DMO (destinační management oblasti) je stanoveno minimálně 2x do roka. Cílem těchto setkání je koordinace činnosti cestovního ruchu, vzájemná informovanost a příprava společných aktivit.

Členové: ředitelé oblastních DMO a Koruny Vysočiny, ředitel DMK Vysočina Tourism

 • Listopad 2020/4
  V rámci pozvánky od CzechTourism jsme se spojili s krajským koordinátorem, tak abychom synchronizovali další kroky a společně si naplánovali aktivity na roky 2021-2025. CzechTourism Strategy Day.
  Proběhl telefonický hovor s produktovou manažerkou ohledně koordinace aktivit s krajskou DMO. Dosavadní schůzky probíhaly formou převzetí a stotožnění se s aktivitami Vysočiny Tourism a častokrát se duplovali s aktivitami našich destinací. Domluvili jsme se, že další setkání bude spíše o prejektech do roku 2022. Navíc jsme se s oblastní DMO shodli na tom, že je potřeba profilovat náš brand Vysočiny, který zcela chybí.
 • Listopad 2020/3
  v rámci vzdělávání podnikatelů a všech subjektů v rámci DMO a kraje, jsme si zaplatili lektorku, online strategičku, která nám během 4 hodin odpoví na otázky jak na sociální sítě v době nouze. Školení se účastní i zástupci kraje.
 • Listopad 2020/2
  Pravidelná online schůzka s krajskou DMO a oblastní DMO. Probrali jsme plány do příštího týdne, přípravu podpory podnikatelů v cestovním ruchus nadcházejícími Vánoci.
 • Listopad 2020/1
  S krajskou DMO jsme se domluvili na pravidelných schůzkách 1x za týden, každé úterý v 9:00 hodin. Krátká pracovní informativní schůzka nám pomůže lépe koordinovat činnosti v rámci kraje.
  Na první schůzce jsme byli obeznámeni s novými produkty kraje pro rok 2021, seznamem tiskovin, které budu v roce 2021 vytištěne.
 • Říjen 2020/2 vzhledem k blížící se mu konci roku a aktuální práce na marketingových strategiích, akčních plánech a přípravě roku 2021 jsme se s kolegy domluvili, že se budeme pravidelně setkávat každé úterý v 9:00 hodin. Dnes proběhla první pracovní schůzka, na které byli za Vysočina Tourism účastni produktový manažeři. Představili nám jejich plán aktivit, na ktré můžeme navázat. Domluvili jsme se, že na dalších schůzkách by měli být i pracovníci marketingu, abychom byli plně informováni o aktivitách v návaznosti na produkty.
 • Říjen 2020/1 v rámci pravidelného vzájemného informování jsme Vysočina Tourism představili projetk Zážitková karta Koruny Vysočiny. Vysočina Tourism zvažuje zavedení své karty na celé území a domlouvali jsme se, zda by se stala Zážitková karta Koruny Vysočiny pilotním a zkušebním projektem pro kraj.
 • Školení Bezpečnost na internetu 13.10.2020
 • Září 2020/2
  setkání s ředitelem Vysočina Tourism a se zástupci z destinační společnosti Třebíčsko. Vzájemné představení se, svých projektů a vizí do budoucnosti.
  Přiblížení ročního tématu Vysočiny Tourism
  Představili jsme projekty, které budeme v blízké době realizovat
  Domluvili jsme se na finanční podpoře ze strany Vysočiny Tourism pro certifikované destinace v kraji. Jedná se o podporu 200.000,- Kč bez DPH.
 • Školení Nové metody v cestovním ruchu 23.9.2020
 • Školení Instagram 14.9.2020
 • Září 2020/1
  Společný telefonát ohledně plánů Vysočina Tourism - téma na rok 2021. Vysočina dětem. Vyjasnění si zaslání podkladů, představení hrubého plánu ze strany Vysočiny Tourism a domluvení se na základních 5 pilířích spolupráce.
  Koruna Vysočiny informovala o proběhnuté schůzce s podnikateli ohledně Zážitkové karty Koruny Vysočiny a následním krokům realizace.
 • Srpen 2020
  Společný pravidelný call ohledně několika témat.
  1. Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu - příprava vzdělávání s doporučením lektorů a možností využití zkušeností v online marketingu Koruny Vysočiny.
  2. Koruna Vysočiny sklářská - představení spůsobu navázaní na krajské téma a jeho rozpracování. Konzultace ohledně grafiky a obsahu.
  3. Společná propagace na akci ve Žďáře nad Sázavou v rámci Slavností jeřabin - domluven společný stánek, kde KV bude prezentovat nejen svoji destinaci, ale celý kraj.
 • Červenec 2020 pracovní schůzka se zástupci Vysočina Tourism proběhla v terénu, konkrétně na Novoměstsku. Projednávali jsme aktuální situaci, certifikaci Koruny Vysočiny, účast v soutěži Vysočina - nejlepší dovolená, vouchery. Probrali jsme možnost společné realizace některých produktů v cestovním ruchu, které Koruna Vysočiny připravuje na podporu cestovního ruchu po pandemii. Předány materiály k prvnímu produktu: Putování za sochami Michala Olšiaka.
 • Červen 2020 pracovní schůzka tentokrát proběhla již fyzicky. Cílem schůzky byla informace o aktuálním dění v destinaci a také připravované aktivity a podpory ze strany Vysočina Toursim. Koruna Vysočiny byla požádána o pomoc při realizaci akce ve Světlé nad Sázavou, kde budeme mít také příležitost se prezentovat. Dále byl představen připravovaný projekt putování za sochami Michala Olšiaka a také Karta Koruny Vysočiny. Současně jsme obeznámili z průzkumu o obsazenosti ubytovacích zařízení.
 • Květen 2020/2 pracovní schůzka s Vysočina Tourism ohledně společné propagace Citipark, příprava produktu v cestovním ruchu Karta Koruny Vysočiny (KKV). Představení produktu a koordinace s krajskou centrálou.
 • Květen 2020/1 call domluvení se na zaslání fotografií na prezentaci, příprava projektu "mapování regionálních produktů kraje Vysočina".
 • Květen 2020 společené setkání na Zámku ve Žďáře nad Sázavou za účelem plánování bannerové kampaně v Citiparku Jihlava. Akce se účastnili jak zástupci KV, tak i měst a podnikatelů.
 • Březen 2020/2 call představení produktu cestovního ruchu: Putování s Vodomilem po filmových místech, Putování za sochami Michala Olšiaka. Vysočina Tourism představila nabídku na letní propagaci v nákupním centru.
 • Březen 2020/1 call příprava strategie na dobu po Covid-19. Domluvení vzájemné podpory přes sociální sítě. KV bude zasílat návrhy příspěvků na sociální sítě VysočinyTourism.
 • Březen 2020 jako reakci na nemožnost vzájemného setkávání jsme domluvili pravidelné cally se zástupci Vysočiny Tourism a destinace Koruny Vysočiny. Hovor probíhá pravidelně každých 14 dní a jeho předmětem je informovanost o aktuálním dění a koordinace vzájemných plánů.
 • Únor 2020 společné setkání a představení nového ředitele Koruny Vysočiny v Jihlavě. Projednání společné podpory propagace  Chudobínské borovice
 • Leden 2020 proběhla pracovní schůzka ohledně společné prezentace na veletrhu Holiday Praha
 • Květen 2019 setkání pracovníků TIC a DMO v Jihlavě
 • Duben 2019 setkání v Jihlavě ohledně produktových karet, účastníci i zástupci CzechTorusim
 • Březen 2019 setkání s Krajskou DMO a subjektů v CR v Jihlavě, jednání ohledně produktového plánu v rámci „Vysočina filmová"
 • Únor 2019 pracovní schůzka ohledně společné prezentace na veletrhu a Holiday World Praha, účastník i CzechTorusim
 • Leden 2019 pracovní schůzka ohledně společné prezentace na veletrhu GO Brno, účastník i CzechTorusim
 • Leden 2019 tradiční setkání pracovníků TIC a DMO v Jihlavě

 

 

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru