Volné ubytování

Pracovní skupina výkonných pracovníků a TIC

Pravidelné setkávání výkonných pracovníků zakladatelských členů s ředitelem Koruny Vysočina bylo stanoveno 1x měsíčně a to první čtvrtek v měsíci. Hlavním cílem je praktické naplnění usnesení valných hromad, koordinace propagačních a marketingových aktivit. Neméně důležitou podstatou setkání je koordinace aktivit v cestovním ruchu, informování se vzájemně a příprava turistických produktů.

Operativní věci jsou s kolegy řešeny prostřednictvím interní Facebookové skupiny, dále všichni mají přístupy do sdílených složek pro fotobanky, infoservis apod. 

Členové: ředitel DMO Koruna Vysočiny, výkonný pracovníci za město Ždár nad Sázavou (TIC), výkonný pracovníci za město Bystřice nad Pernštejnem (TIC), výkonný pracovníci za město Nové Město na Moravě (TIC), výkonný pracovník za městys Nedvědice (TIC), marketingový pracovník za město Žďár nad Sázavou, zástupce certifikovaného informačního centra Westernové městečko Šiklův mlýn, Zámek Žďár nad Sázavou a Dům přírody Žďárských vrchů, zástupce TIC Sněžné, TIC Křižánky, TIC Svratka a TIC Továrna Vír.

Únor 2024

Setkání s výkonnými pracovníky destinace se v únoru uskutečnilo online formou. Stěžejním tématem byla příprava tiskovin na letní sezónu.

 • Kulturní přehled
 • Letní noviny
 • Návštěvnost HUZ v roce 2023

Leden 2024

Setkání s výkonnými pracovníky destinace se v lednu uskutečnilo osobní formou v Novém Městě na Moravě. Stěžejním tématem byla příprava na MS v biatlonu 2024.

 • Informace o aktuálním dění v Koruně Vysočiny
 • MS v biatlonu
 • Kulturní přehled
 • Letní noviny
 • Odborná profesní školení
 • Návštěvnost atraktivit v roce 2023
 • Úprava webu

Prosinec 2023

Setkání s výkonnými pracovníky destinace se v prosinci uskutečnilo osobní formou. Stěžejním tématem byla příprava projektů pro rok 2024.

 • Informace o aktuálním dění v Koruně Vysočiny
 • MS v biatlonu
 • Fotobanka
 • Společné infocedule
 • Analýza navštěvníků na základě dat mobilních operátorů
 • Sběr návštěvnosti za rok 2023
 • Podněty z území
 • Plány na rok 2024

Listopad 2023

Setkání s výkonnými pracovníky destinace se v listopadu uskutečnilo online formou. Stěžejním tématem byla příprava na advent a zimní sezónu.

 • Informace o aktuálním dění v Koruně Vysočiny
 • Přehled Advent v Koruně Vysočiny
 • MS v biatlonu
 • Putování se Zubříkem Bystřicí
 • Fotobanka
 • Aktuální PR
 • Úprava webu
 • Podněty z území
 • Zimní noviny Koruny Vysočiny

Říjen 2023

Pravidelné setkání bylo zaměřeno na poznávání našeho území, proto jsme se s kolegy z Koruny Vysočiny a Vysočina Tourism vydali na exkurzi po zajímavostech Žďárska.

 • První zastávka nás zavedla do Sklárny Svoboda Karlov, kde stále udržují sklářské řemeslo živé.

 • V Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše jsme se dozvěděli novinky v nabídce edukačních kurzů.

 • V poutním kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře jsme měli tu čest okouknout práci restaurátorů v ambitech i dokonalost samotného kostela.

 • Na závěr jsme se vydali po části Hamerského vycházkového okruhu do Šlakhamru památce Technické muzeum v Brně.

Děkujeme partnerům za možnost navštívit krásná místa naší destinace a Vysočina Tourism za možnost uspořádat naši exkurzi.

Září 2023

Pravidelné setkání se v září uskutečnilo online formou. Stěžejním tématem byly zimní turistické noviny a přípravy na MS v biatlonu.

 • Informace o aktuálním dění v Koruně Vysočiny
 • Zimní noviny Koruny Vysočiny
 • Nové materiály – Zážitková karta a Barevný podzim v Koruně Vysočiny
 • Putování po městech Koruny Vysočiny
 • Aktuální PR
 • MS v biatlonu
 • Informace z VT
 • Online kampaň
 • Podněty z území

Srpen 2023

Srpnové setkání setkání s kolegy proběhlo osobní formou v novém TIC Křižánky a bylo spojeno s exkurzí do nové Galerie na Milovské huti.

 • Informace o aktuálním dění
 • Noví členové Koruny Vysočiny
 • Online kampaně
 • Městské zpravodaje
 • Zimní noviny
 • Putováni po městech Koruny Vysočiny
 • Připravovaná témata pro PR komunikaci
 • Úprava webu KV
 • Podněty z území

Červenec 2023

Červencové setkání setkání s kolegy proběhlo online formou.

 • Informace o aktuálním dění
 • Noví členové Koruny Vysočiny
 • Focení cyklo
 • Společná mapa destinace
 • Objednávka služeb od CzechTourism
 • Toulavá kamera
 • Putováni po městech Koruny Vysočiny
 • Připravovaná témata pro PR komunikaci
 • Společné informační stojany v území
 • Úprava webu KV
 • Podněty z území

Červen 2023

Červnové setkání s kolegy proběhlo online formou. Intenzivně pracujeme na projektech před začátkem hlavní turistické sezóny.

 • Informace o aktuálním dění
 • Focení cyklo
 • Nova Civitas
 • Dovolená na venkově
 • Toulavá kamera
 • Letní koupání
 • Připravovaná témata pro PR komunikaci
 • Vodomil 2023

Květen 2023

Květnové setkání s kolegy proběhlo online formou. Intenzivně pracujeme na projektech před začátkem hlavní turistické sezóny.

 • Informace o aktuálním dění
 • Focení cyklo
 • Spolkový den BnP
 • Nova Civitas
 • Mapování půjčoven elektrokol a míst k nabíjení
 • Společná inzerce v příloze Léto na Vysočině
 • Akce na sociální sítě Koruny Vysočiny

Duben 2023

Dubnové setkání s kolegy proběhlo osobní formou v Nedvědici. V našem týmu se vyměnilo několik lidí, proto jsme se věnovali i seznamování s novou marektingovou pracovnicí Města Žďár nad Sázavou a novým pracovníkem TIC Zámek Žďár.

 • Letní Turistické noviny
 • Kulturní přehled za destinaci
 • Putování městy Koruny Vysočiny
 • Dotazníkové šetření - profil návštěvníka 2023.
 • Kontaktní kampaně 2023
 • Světový pohár horských kol
 • Fotobanka

Březen 2023

Březnové setkání s kolegy proběhlo osobní formou v Novém Městě na Moravě. Hlavním tématem byla příprava na letní turistickou sezónu.

 • Online kampaně
 • Setkání s partnery v CR
 • Strategie 2024 - 2030
 • Letní Turistické noviny
 • Kulturní přehled za destinaci
 • Putování městy Koruny Vysočiny
 • Dotazníkové šetření - profil návštěvníka 2023.
 • Veletrhy a kontaktní kampaně 2023

Únor 2023

Únorové setkání s kolegy z TIC proběhlo online formou. Hlavním tématem bylo dotazníkové šetření a sběr informací z území.

 • Letní Turistické noviny
 • Kulturní přehled za destinaci
 • Putování městy Koruny Vysočiny
 • Aktualizace informací pro VT
 • Dotazníkové šetření - profil návštěvníka 2023.
 • Společná pohlednice
 • Kontaktní kampaně 2023

Leden 2023

První setkání v roce 2023 proběhlo osobně ve Žďáře nad Sázavou. Hlavním tématem byl sběr informací z území a aktivity pro rok 2023.

 • Turistické noviny
 • Putování městy Koruny Vysočiny
 • Aktualizace informací pro VT
 • Kulturní přehled za destinaci
 • Dotace na TIC od Kraje Vysočina

Prosinec 2022

Pravidelné setkání výkonných pracovníků Koruny Vysočiny proběhlo osobně v Bystřici nad Pernštejnem. Hlavním tématem byly hlavní témata pro rok 2023 a uprgrade webu.

 • Bílá magistrála - nové místo pro aktuální informace z lyžařských tras
 • Zimní turistické noviny
 • Sběr dat a plnění databáze dle smlouvy s Vysočina Tourism
 • Nový produkt - Putování městy Koruny Vysočiny
 • Aktivity zahrnuté do dotace od MMR pro rok 2023
 • Další informace z území

Listopad 2022

Pravidelné setkání výkonných pracovníků Koruny Vysočiny proběhlo v Novém Městě na Moravě. Hlavním tématem byly Zimní turistické noviny a produkty cestovního ruchu pro příští sezónu.

 • Zimní turistické noviny
 • Inovace map na webových stránkách
 • Rezervační systém na webových stránkách
 • Advent v Koruně Vysočiny
 • Kulturní přehled pro novou turistickou sezónu
 • Nové produkty cestovního ruchu

Říjen 2022

Pravidelné setkání výkonných pracovníků Koruny Vysočiny proběhlo kombinovanou formou. Hlavním tématem bylo představení novinek na webu Koruny Vysočiny.

 • Zimní turistické noviny
 • Setkání ATIC ve Žďáře
 • Úprava podkladů pro pravidelný infoservis
 • Gastroprůvodce
 • Kalendář akcí na hlavní tur. sezónu
 • Týden informačních center

Září 2022

Pravidelné setkání výkonných pracovníků Koruny Vysočiny proběhlo osobní formou v novém TIC ve Sněžném. Hlavním tématem byl nový produkt CR a zimní noviny.

 • Marketingové aktivity krajské DMO
 • Profil návštěvníka
 • Zimní vydání turistických novin
 • Nový produkt cestovního ruchu pro rok 2023
 • Zhodnocení hlavní turistické sezóny

Srpen 2022

Pravidelné setkání výkonných pracovníků Koruny Vysočiny proběhlo online formou. Hlavním tématem byla práce s manuálem návštěvníka, turisické noviny a nový produkt cestovního ruchu.

 • Manuálu pro návštěvníka
 • Produkt cestovního ruchu pro rok 2023
 • Volné pokoje na webu
 • Certifikace destinace
 • Profil návštěvníka
 • Zimní vydání turistických novin
 • Nové záložky na webu krajské DMO (svatby a školy v přírodě)

Červenec 2022

Pravidelné setkání výkonných pracovníků Koruny Vysočiny proběhlo online formou. Hlavním tématem byla příprava komunikace uvnitř destinace, spojená s manuálem návštěvníka destinace a školení pro recepční v destinaci.

 • Kudy z Nudy
 • Koloběžky
 • Školení pro členy KV
 • Koloběžky
 • Příprava manuálu pro návštěvníka
 • Školení recepčních
 • Produkt UNESCO
 • Nosný produkt pro příští rok
 • Nová funkcionalita webu
 • Certifikace

Červen 2022

Pravidelné setkání výkonných pracovníků Koruny Vysočiny proběhlo online formou. Hlavním tématem byly informace spojené s přidělením dotace od MMR na marketingové aktivity Koruny Vysočiny.

 • Kudy z Nudy
 • Setkání s podnikateli
 • Zimní noviny
 • Santiniho šifra
 • Seznam fotek
 • Koloběžky
 • Výlety s vůní kávy
 • PR - inzerce
 • Školení od VT
 • Kontaktní kampaně

Květen 2022

Pravidelné setkání výkonných pracovníků Koruny Vysočiny proběhlo online formou. Hlavním tématem byla příprava kontakntních kampaní během hlavní turistické sezóny.

 • Světový pohár horských kol v NMNM
 • Spolkové dny v BnP
 • Produkt cestovního ruchu - Putování s Vodomilem Korunou Vysočiny
 • Sběr dat z dotazníkového šetření
 • Aktualizace databáze fotografií
 • Příprava podkladů k certifikaci DMO
 • Příprava nových produktů v cestovním ruchu

Duben 2022

Pravidelné setkání výkonných pracovníků Koruny Vysočiny proběhlo online formou. Hlavním tématem byla příprava hlavní turistické sezóny, aktualizace současných produktů a návrhy kontaktních kampaní.

 • Světový pohár horských kol v NMNM
 • Stěžení akce vhodné pro kontaktní kampaně v Koruně Vysočiny
 • Nová témata na sociální sítě
 • PR aktivity a stanovení nových témat
 • Aktualizace webu KV
 • Příprava podkladů k certifikaci DMO
 • Aktualizace současných produktů cestovního ruchu

Březen 2022

Pravidelné setkání probíhá opět formou online. Příprava na letní sezónu a návrhy na kontaktní kampaně.

 • Turistické noviny
 • Santiniho šifra
 • Putování s Vodomilem
 • Korálky komorné Elišky
 • PR aktivity
 • Aktualizace webu KV
 • Veletrhy
 • Světový pohár horských kol v NMNM
 • Sociální sítě Koruny Vysočiny

Únor 2022

Naše pracovní skupina se rozšířila i o kolegy z TIC Svratka.

 • Turistické noviny
 • Santiniho šifra
 • PR aktivity
 • Aktualizace webu VT
 • Návštěvnost turistických cílů

Leden 2022
Naše pracovní skupina se opět rozšířila o nové TIC v obci Sněžné.

Program:

 • Aktuální dění z destinační kanceláře
 • Aktuální dění z krajské destinační společnosti
 • Infoservis a jeho další směrování
 • Platba členských poplatků pro rok 2022
 • Plán PR aktivit pro 1/4 roka
 • Plán veletrhů a kontaktních kampaní

Posinec 2021
Naše setkání má již tradiční formu online. Schůzka byla seznamovací. Náš pracovní tým se hodně změnil. Představili jsme základní poslání Koruny Vysočiny, její cíle a vize.

Program:

 • Aktuální dění z destinační kanceláře
 • Turistické noviny
 • Turistický portál - "přebarvení na bílo"
 • Aktualizace informací s termínem duben 2022
 • Nový produkt v cestovním ruchu - Santiniho šifra
 • Vyhodnocení práce PR

Listopad 2021

Pravidelné setkání probíhá opět formou online. Základní informace ohledně monitoringu článků v médiích. Příprava na zimní sezónu a zajištění článků pro obecní zpravodaje o činnosti Koruny Vysočiny.

Říjen 2021

Proběhlo neoficiální setkání parnterů Koruny Vysočiny, vedení spolku a informačních center. Hostovalo nás TIC Nedvědice.

Program:

 1. Prohlídka nově otevřených zahrad na hradě Pernštejn
 2. Změna vedení spolku, oznámení vyhlášení výběrového řízení a způsobu vedení spolku po dobu nového nástupce.
 3. Shrnutí spolupráce za uplynulý rok

Září 2021
Program setkání:

 1. Dotace MMR: Marketing v cestovním ruchu
 2. Dotisk letáků Putování po sochách Michala OlšiakaSběr dat Profil návštěvníka
 3. Inzerce Leo Express
 4. Online kampaň na FB – placená (1000,- Kč týdně)
 5. Spolupráce s PR agenturou
 6. Propagace: pozvánky, tipy na výlet Korunou Vysočiny
 7. Video spot
 8. Certifikace
 9. Trip s CzT: S karavanem po moravských regionech
 10. Setkání se zástupci s VŠ Mendlovi
 11. Newsletter
 12. Noví členové

Srpen 2021
Program setkání:

 1. Dotisk letáků Putování po sochách Michala Olšiaka
 2. Žádost od dotaci MMR: Marketingové aktivity v cestovním ruchu
 3. Sběr dat Profil návštěvníka
 4. Online meetingy
 5. Inzerce Leoexpress
 6. Prezentace regionu na Letním Biatlonu v NMNM v termínu od 28.-29.8.2021
 7. Online kampaň na FB – placená (1000,- Kč týdně)
 8. Slavnosti Jeřabin

Červenec 2021
Program setkání:

 1. Zážitková karta Koruny Vysočiny - průběžný stav
 2. CzechTourism – fotky pro použití 3 strany
 3. Dotace MMR - informace a společné zadání pro realizaci
 4. Dotazníkové šetření - profil návštěvníka průběžný stav
 5. Fotky - vytvoření seznamu potřebných fotek v celém území
 6. Influenceři: Lukáš Hejlík a Anshule
 7. Výhra v soutěži kraje Vysočina - informace o úspěchu Koruny Vysočiny
 8. Bílá magistrála Koruny Vysočiny a vouchery
 9. PR agentura srpen – prosinec
 10. Gastro karta KV

Červen 2021
Program setkání:

 1. Marketingové aktivity: aktualizace vzhledem k získání finanční prostředků
 2. Spolupráce s PR agenturou
 3. Sběr dotazníků - profil návštěvníka KV 2021
 4. Tok informací z území
 5. Zajímavosti a novinky na měsíc červen z území
 6. Infoservis - servis pro podnikatele
 7. Natáčení v Koruně Vysočiny červen 2021 (Toulavá kamera a Cyklosalon)
 8. Kempování - seznam oficiálních kempovacích míst v KV
 9. Webové stránky - doplnění tipů na výlet a preciznější plnění kalendáře akcí

Květen 2021
Program setkání:

 1. Soutěž „ProŽIJTE dovolenou na Vysočině"
 2. Smlouva s VT o zajištění služeb a dohoda o spolupráci
 3. Marketingový plán online
 4. Turistické noviny 2021
 5. Inzerce práce – podpora podnikatelů
 6. Kulatý stůl Kraje Vysočiny
 7. Pracovní skupiny: svatby a Gastro karta
 8. Tvorba obsahu: Newsletter
 9. Čaje: společná grafika
 10. Společná propagace: brainstorming

Duben 2021
Program setkání:

 1. Informace z Koruny Vysočiny
 2. Společná inzerce volných pracovních míst v cestovním ruchu (podpora podnikatelů)
 3. Kongresová turistika
 4. Svatební turistika
 5. Prpagační video
 6. Webové stránky (doplnění témat a produktů v cestovním ruchu od podnikatelů)
 7. Overtourism a parkování
 8. Hlavní komunikační téma CzT na rok 2022
 9. Marketingový průzkum Vysočina Tourism

Březen 2021
Program setkání:

 1. Turistické noviny (informace z jednání redakční rady a následný postup)
 2. Smlouva o zajištění služeb s Vysočina Tourism
 3. Novinky z Vysočina Tourism a CzechTourism (informace podá KV)
 4. Novinky z vašeho regionu (každý region si připraví – zajímavosti, které posunu dál směrem na CzT)
 5. Nesplněné úkoly (projdeme zápisy a úkoly, tak aby se nám to tu nehromadilo)
 6. Kategorizace (KV podá informace o  pokračování plnění sběru dat)
 7. Dotazník pro turisty (online a pro tisk)
 8. Aktivity pro rezidenty v jednotlivých městech v době nouzového stavu, které TIC zastupují

Únor 2021
Pravidelné jednání pracovníků TIC a zástupců Koruny Vysočiny probíhalo opět online. Na společné schůzce se probraly tato temata:

 1. Předání informací z Vysočina Tourism
 2. Předání informací z CzechTourism
 3. Aktuální informace z dění v Koruně Vysočiny
 4. Produkty v cestovním ruchu 2021
 5. Společný propagační brandový plakát
 6. Značení turistických tras
 7. Turistické noviny Koruny Vysočiny
 8. Marketingové aktivity Koruny Vysočiny
 9. Aktivní kampaně

 

Leden 2021
Pravidelné jednání pracovníků TIC a zástupců Koruny Vysočiny. Pracovní skupinu jsme nově rozšířili také o pracovníka vnějších vztahů Nového Města na Moravě, tak abychom mohli lépe koordinovat marketingové aktivity turistické oblasti.
Program:

 1. Představení nové kolegyně
 2. Představení Anetky Linové – marketačka z NMNM
 3. Certifikace KV
 4. Turistické noviny
 5. Reklamní plakát universal a pro každou oblast zvlášť
 6. Běžecké tratě 202
 7. Dotace TIC
 8. Jednotný vizuál propagačních materiálů (otázka)
 9. Možnosti dotací
 10. Noví členové 2021
 11. Plán na rok 2021 a 2022
 12. Webové stránky
 13. Automatický odběr novin

 

Prosinec 2020/2
Na základě předchozího jednání s kolegy z tic jsme se domluvili na další schůzce, která bude formou brainstormingu ohledně přípravy komunikační kampaně pro rok 2021. Domluvili jsme se na komunikačních tématech, časovém harmonogramu a ročním claimu. Současně KV připraví návrh dotazníků pro turisty, díky kterému už nebudeme plánovat rok 2022 na základě doměnkologii, ale z reálně získaných dat z terénu.

Prosinec 2020/1
Pravidelná pracovní schůzka proběhla standardně 1. středu v měsíci, na které jsme se sešli všichni zástupci TIC v DMO. Témata, které jsme probíraly byly:
     Informace z dění v Koruně Vysočiny (ředitelka kanceláře informovala o proběhlých aktivitách, plánovaných marketingových aktivitách na podporu cestovního ruchu v KV)
     Zima v Koruně Vysočiny (příprava na zimní sezónu, shrnutí plánu společné komunikace ohledně běžeckých tras v regionu a vzájemné informování. Naplnění aktuálních běžeckých stop na turistický portál Koruny Vysočiny a zabezpečení sdílení aktuálních informací na sociálních sítích a předání podnikatelům)
   
  Brand Koruny Vysočiny a komunikační témata pro rok 2021 (toto téma jsme jen otevřeli a domluvili se na společné schůzce včetně marketingových pracovníků všech regionů za týden.)
     Turistický portál Koruny Vysočiny (shrnutí aktuálního stavu, domluvili jsme se na aktivnější práci v plnění zajímavostí z regionů, tak abychom mohli na začátku roku zrealizovat uživatelské testování webu.)
     Novinky z regionů (pracovníci TIC informovali o aktuálním dění u nich, probrali jsme připravované projekty v roce 2021)

Listopad 2020/2
Proběhlo školení na sociální sítě vzhledem k aktuálnímu stavu. Školení se kromě kolegů z TIC účastnili i podikatele z našeho regionu. Nabídky aktuálního školení využili i kolegové z některých částích TIC a také z Vysočiny Tourism. Školení trvalo 4 hodiny.

Listopad 2020/1
Vzhledem k novým funkcím na našem společném turistickém portálu, jsme se s kolegy a administrátory turistického portálu setkali a vysvětlili si nové změny. Současně jsme prošly celý web a přehodnotili jsme jeho obsah a kolegové navrhly změny, které Koruna Vysočiny aplikuje do praxe.

Říjen 2020/2
společná schůzka s developerem, který nám připravil změnu šablon na webových stránkých pro lepší zpracování jednotlivých produktů v cetovním ruchu. Zástupci z TIC, kteří stránky spravují byli účastni testování a školení nové administrace.
V rámci online setkání s podnikateli ohledně Zážitkové karty, byli kolegové taky pozvání na online meetingy, tak aby byli informování o projektu, který se aktuálně připravuje.
současně bylo kolegům nabídnuto školení na Facebook a Instagram na téma: "Jak využít sílu sociálních sítí naplno v době pandemie a vládních nařízení, které nepřejí cestovnímu ruchu. " (školní organizuje Koruna Vysočiny jako podporu cestovního ruchu a možnost přihlásit se mají i ostatní kolegové z TIC v kraji a podnikatelé.)

Říjen 2020/1
v rámci společné komunikace, která probíhá elektronicky a přes FB skupinu, jsme se domluvili, že v tomto období doplníme aktuální stav ubytovatelů a restauračních zařízení na našem společném turistickém portálu. Je to v rámci přípravy úprav, které plánujeme udělat na stránkách v sekci Tipy na výlet. Náš cíl je připravit stránky tak, aby byly uživatelsky komfortní.

Září 2020
Setkání bylo vyvoláno připravovanou změnou společného turistického portálu. Ředitelka kanceláře představila nový projekt, který bude do konce roku realizovat. Jedná se o vylepšení webu z pohledu uživatele, v návaznosti na nové produkty v cestovním ruchu, Instagramová stezka. Další informace se týkala připravovaných změn ohledně SEO optimalizace a nových produktů. Společně jsme pak vyladili detaily změn, tak aby byly smysluplné.

Srpen 2020
Z důvodu velkého vytížení, čerpání dovolených a probíhající sezony jsme zvolili společné setkání online. Na programu bylo jen několik bodů. Potřebovali jsme zhodnotit dosavadní aktivity práce kanceláře, domluvit se na dalších krocích a to zejména z důvodu získání dotace podopory na marketing. Účastni byli zástupci všech všech zřizovaných TIC v Koruně Vysočiny.
Zápis zde.

Červen 2020
Společné pracovní setkání proběhlo v prostorách nově otevevřeného TIC ve Žďáře nad Sázavou. Pozvání do pracovní skupiny přijali i TIC ze Zámku nad Sázavou a TIC Šiklův mlýn, které jsou rovněž certifikovanými TIC destinace.
Důležité kroky: Příprava prezentace v City park Jihlava. Schválení turistických novin. Výměna propagačních materiálů mezi regiony. TIC vždy dovezlo i letáky od podnikatelů z jejich regionu. Zápis zde.

Květen 2020/2
Vzhledem k nutnosti přípravy na turistickou sezonu a přípavě webových stránek Koruny Vysočiny pro optimalizaci, proběhlo setkání pracovníků jednotlivě. Cílem schůzek bylo představení strategie rozvoje webových stránek, administrativní školení a nastavení plnění stránek za jednotlivé regiony.

Květen 2020/1
Po zatěžkávacím období Covid-19, na které určitě nezapomene nikdo z nás, proběhla další pravidelní pracovní skupina výkonných pracovníků. Tentokrát setkání proběhlo Per-rollam. Ředitelka destinace zejména informovala o jednotlivých krocích, které byly ze strany destinace podniknuty. Zapojili jsme se jako dobrovolníci a nakupovali jsme seniorům, šili roušky (látky byly poskytnuty od majitelů ubytovacích zařízení), hledali další možnost pomoci. Vytvořili jsme taky hru pro naše nejstarší spoluobčany, Dejte úkol babičce a dědečkovi, jehož cílem je vytvořit databázi pověstí a příběhu od našich nejbližších. V daném období jsme zasílali také PR zprávy, aktualizovali jsme web a databázi. K 25. březnu 2020 jsme zaslali vyplněné podklady pro certifikaci destinace. V průběhu měsíce proběhne školení jednotlivých pracovníků na administraci webu.
Důležité kroky: naplnění nově strukturovaného webu Koruny Vysočiny, který je stanovený jako jediný propagační web turistické oblasti. Poždádat o finanční prostředky na marketing a propagaci. Připravit poznávací hru Putování za Olšiakovými sochy, a putování s Vodomilem po filmových místech. Zapojení do produktu CR podnikatele cestovního ruchu.

Únor 2020
Představení nové ředitelky DMO, její vize a mise. Nejdůležitejší částí byly informace od TIC pracovníků, co očekávají od nové ředitelky destinace, jaké jsou jejich vize a kde najdeme společný průnik zájmů. Hlavním cílem je vytovřit vzájemnou symbiózu a informovanost.
Důležité kroky: Vytovření jednotné webové prezentace na webu a sociálních sítích. Zažádat o certifikaci DMO Koruny Vysočiny. Společná tisková propagace, na které se budou spolupodílet všechny TIC a která svým obsahem obsáhne všechny regiony. Zápis zde.

Leden 2020
Pracovní schůzka proběhla na TIC v Bystřici nad Pernštejnem. Cílem a jediným bodem jednání byla prezentace Koruny Vyosočiny na veletrzích. Předání propagačních materiálů od podnikatelů v cestovním ruchu, které sebou přivezly výkonné pracovníčky TIC zakladatelským měst.

Únor 2020
Schůzka a první společné setkání s novou ředitelkou Koruny Vysočiny proběhla v Nedvědici. Cílem schůzky bylo představení se navzájem, představit vize a mise Koruny Vysočiny a velké téma bylo, co od Koruny Vysočiny očekávají jednotlivé kolegyně.

Leden 2019
Další společné setkání bylo svoláno z důvodu odsouhlasení si harmonogramu přípravy společné prezentace na veletrzích. Protože se Koruna Vysočiny prezentovala prostřednictvím sdíleného stánku spolu se zakladatelskými městy. Opět jednotlivé TIC přivezlo propagační materiál od podnikatelů v cestovním ruchu z jejich okolí.

Březen 2019
Koruna Vysočiny každoročně připravuje oblíbené turistické noviny, jako společnou prezentaci subjektů v  cestovním ruchu. Cílem je vytovřit vždy novou zajímavou a zejména aktualizovanou nabídku pro turisty.

O Koruně Vysočiny

O KORUNĚ VYSOČINY
Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

 

Kontakt

Destinační společnost Koruna Vysočiny

Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

776 308 072
kancelar@korunavysociny.cz
IČ: 044 15 868

Regiony Koruny Vysočiny

Nahoru