Pracovní skupina Turistických informačních center

Setkávání výkonných pracovníků zakladatelských členů s ředitelem Koruny Vysočina bylo domluveno minimálně 4x do roka. Hlavním cílem je praktické naplnění usnesení valných hromad, koordinace propagačních a marketingových aktivit.

Členové: ředitel DMO Koruna Vysočiny, výkonný pracovník za Město Ždár nad Sázavou, výkonný pracovník za město Bystřice nad Pernštejnem (TIC), výkonný pracovník za město Nové Město na Moravě (TIC), výkonný pracovník za městys Nedvědice (TIC)

 • Listopad/2
  Proběhlo školení na sociální sítě vzhledem k aktuálnímu stavu. Školení se kromě kolegů z TIC účastnili i podikatele z našeho regionu. Nabídky aktuálního školení využili i kolegové z některých částích TIC a také z Vysočiny Tourism. Školení trvalo 4 hodiny.
 • Listopad/1
  Vzhledem k novým funkcím na našem společném turistickém portálu, jsme se s kolegy a administrátory turistického portálu setkali a vysvětlili si nové změny. Současně jsme prošly celý web a přehodnotili jsme jeho obsah a kolegové navrhly změny, které Koruna Vysočiny aplikuje do praxe.
 • Říjen/2
  společná schůzka s developerem, který nám připravil změnu šablon na webových stránkých pro lepší zpracování jednotlivých produktů v cetovním ruchu. Zástupci z TIC, kteří stránky spravují byli účastni testování a školení nové administrace.
  V rámci online setkání s podnikateli ohledně Zážitkové karty, byli kolegové taky pozvání na online meetingy, tak aby byli informování o projektu, který se aktuálně připravuje.
  současně bylo kolegům nabídnuto školení na Facebook a Instagram na téma: "Jak využít sílu sociálních sítí naplno v době pandemie a vládních nařízení, které nepřejí cestovnímu ruchu. " (školní organizuje Koruna Vysočiny jako podporu cestovního ruchu a možnost přihlásit se mají i ostatní kolegové z TIC v kraji a podnikatelé.)
 • Říjen/1
  v rámci společné komunikace, která probíhá elektronicky a přes FB skupinu, jsme se domluvili, že v tomto období doplníme aktuální stav ubytovatelů a restauračních zařízení na našem společném turistickém portálu. Je to v rámci přípravy úprav, které plánujeme udělat na stránkách v sekci Tipy na výlet. Náš cíl je připravit stránky tak, aby byly uživatelsky komfortní.
 • Září 2020
  Setkání bylo vyvoláno připravovanou změnou společného turistického portálu. Ředitelka kanceláře představila nový projekt, který bude do konce roku realizovat. Jedná se o vylepšení webu z pohledu uživatele, v návaznosti na nové produkty v cestovním ruchu, Instagramová stezka. Další informace se týkala připravovaných změn ohledně SEO optimalizace a nových produktů. Společně jsme pak vyladili detaily změn, tak aby byly smysluplné.
 • Srpen 2020
  Z důvodu velkého vytížení, čerpání dovolených a probíhající sezony jsme zvolili společné setkání online. Na programu bylo jen několik bodů. Potřebovali jsme zhodnotit dosavadní aktivity práce kanceláře, domluvit se na dalších krocích a to zejména z důvodu získání dotace podopory na marketing. Účastni byli zástupci všech všech zřizovaných TIC v Koruně Vysočiny.
  Zápis zde.
 • Červen 2020
  Společné pracovní setkání proběhlo v prostorách nově otevevřeného TIC ve Žďáře nad Sázavou. Pozvání do pracovní skupiny přijali i TIC ze Zámku nad Sázavou a TIC Šiklův mlýn, které jsou rovněž certifikovanými TIC destinace.
  Důležité kroky: Příprava prezentace v City park Jihlava. Schválení turistických novin. Výměna propagačních materiálů mezi regiony. TIC vždy dovezlo i letáky od podnikatelů z jejich regionu. Zápis zde.
 • Květen 2020/2
  Vzhledem k nutnosti přípravy na turistickou sezonu a přípavě webových stránek Koruny Vysočiny pro optimalizaci, proběhlo setkání pracovníků jednotlivě. Cílem schůzek bylo představení strategie rozvoje webových stránek, administrativní školení a nastavení plnění stránek za jednotlivé regiony.
 • Květen 2020/1
  Po zatěžkávacím období Covid-19, na které určitě nezapomene nikdo z nás, proběhla další pravidelní pracovní skupina výkonných pracovníků. Tentokrát setkání proběhlo Per-rollam. Ředitelka destinace zejména informovala o jednotlivých krocích, které byly ze strany destinace podniknuty. Zapojili jsme se jako dobrovolníci a nakupovali jsme seniorům, šili roušky (látky byly poskytnuty od majitelů ubytovacích zařízení), hledali další možnost pomoci. Vytvořili jsme taky hru pro naše nejstarší spoluobčany, Dejte úkol babičce a dědečkovi, jehož cílem je vytvořit databázi pověstí a příběhu od našich nejbližších. V daném období jsme zasílali také PR zprávy, aktualizovali jsme web a databázi. K 25. březnu 2020 jsme zaslali vyplněné podklady pro certifikaci destinace. V průběhu měsíce proběhne školení jednotlivých pracovníků na administraci webu.
  Důležité kroky: naplnění nově strukturovaného webu Koruny Vysočiny, který je stanovený jako jediný propagační web turistické oblasti. Poždádat o finanční prostředky na marketing a propagaci. Připravit poznávací hru Putování za Olšiakovými sochy, a putování s Vodomilem po filmových místech. Zapojení do produktu CR podnikatele cestovního ruchu.
 • Únor 2020
  Představení nové ředitelky DMO, její vize a mise. Nejdůležitejší částí byly informace od TIC pracovníků, co očekávají od nové ředitelky destinace, jaké jsou jejich vize a kde najdeme společný průnik zájmů. Hlavním cílem je vytovřit vzájemnou symbiózu a informovanost.
  Důležité kroky: Vytovření jednotné webové prezentace na webu a sociálních sítích. Zažádat o certifikaci DMO Koruny Vysočiny. Společná tisková propagace, na které se budou spolupodílet všechny TIC a která svým obsahem obsáhne všechny regiony. Zápis zde.
 • Leden 2020
  Pracovní schůzka proběhla na TIC v Bystřici nad Pernštejnem. Cílem a jediným bodem jednání byla prezentace Koruny Vyosočiny na veletrzích. Předání propagačních materiálů od podnikatelů v cestovním ruchu, které sebou přivezly výkonné pracovníčky TIC zakladatelským měst.
 • Únor 2020
  Schůzka a první společné setkání s novou ředitelkou Koruny Vysočiny proběhla v Nedvědici. Cílem schůzky bylo představení se navzájem, představit vize a mise Koruny Vysočiny a velké téma bylo, co od Koruny Vysočiny očekávají jednotlivé kolegyně.
 • Leden 2019
  Další společné setkání bylo svoláno z důvodu odsouhlasení si harmonogramu přípravy společné prezentace na veletrzích. Protože se Koruna Vysočiny prezentovala prostřednictvím sdíleného stánku spolu se zakladatelskými městy. Opět jednotlivé TIC přivezlo propagační materiál od podnikatelů v cestovním ruchu z jejich okolí.
 • Březen 2019
  Koruna Vysočiny každoročně připravuje oblíbené turistické noviny, jako společnou prezentaci subjektů v  cestovním ruchu. Cílem je vytovřit vždy novou zajímavou a zejména aktualizovanou nabídku pro turisty.
O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru