Setkání podnikatelů v cestovním ruchu

Setkávání podnikatelů v cestovním ruchu není nikde v zakladatelských listinách zakotveno. Je to činnost, kterou Koruna Vysočiny pravidelně organizuje z důvodu naplnění svého poslání, vytvoření funkční 3K platformy. Setkání se konají 2x do roka. Součástí naplňování definice partnerství je zejména spolupráce partnerů na jednotlivých aktivitách Koruny Vysočina. Cílem setkání je zhodnocení turistické sezony, představení plánů a cílů Koruny Vysočiny všem partnerům. Nedílnou součástí je i diskuse, kde se probírají konkrétní návrhy jednotlivých partnerů. K naplnění cílů je potřeba podpory od samotných podnikatelů, ideálně dělat kroky, na kterých se společně dohodneme.

Dotazník

Členové: zástupci Koruny Vysočiny, členové Koruny Vysočiny, podnikatelé v cestovním ruchu (provozovatele ubytovacích zařízení, provozovatelů zábavných a sportovních atrakcí a jiní..)

 • Listopad 2020/1
  Z Kraje Vysočina nám byla zaslána pozvánka na veletrh dotačních a inovačních příležitostí pro Kraj Vysočina od CzechInvest, který je určený zejména podnikatelským subjektům. V rámci své komunikace s podnikateli jim tato pozvánka byla přeposlána. Veletrh se bude konat 3.12.2020.
 • Listopad 2020
  Po absolvování školení s externí lektorkou jsme ještě nabídli praktický workshop, jak spravuje sociální sítě Koruna Vysočiny. Úroveň jednotlivých zástupců podnikatelů v používání a využívání sociálních sítí se liší, tak jsme se domluvili, že uděláme v rámci splupráce workshop zdarma. Nabídka byla zaslána na všechny podnikatele.
 • Říjen 2020/2
  Jako reakce na vyhlášení nouzového stavu a dalších vládních nařízení, které znemožňují aktivní činnost v rámci cestovního ruchu, jsme se s kolegy podnikateli domluvili, že využijeme současného stavu ke vzdělávání. se Koruna Vysočiny rozhodla, že se budeme společně vzdělávat. Navrhli jsme společné škoelní na Facebook a Instagram na téma: "Jak využít sílu sociálních sítí naplno v době pandemie a vládních nařízení, které nepřejí cestovnímu ruchu. " (školní organizuje Koruna Vysočiny jako podporu cestovního ruchu a možnost přihlásit se mají i ostatní kolegové z TIC v kraji a podnikatelé.)
  V případě, že o placené školení od externího školitele nebude velký zájem, připravíme školení zdarma v rámci svých personálních možností.
  Školení se účastnilo 24 podnikatelů a pracovníků TIC.
 • Říjen 2020/1
  V rámci přípravy nového pruduktu Zážitkové karty Koruny Vysočiny jsme připravili online setkání, kde jsme si prošli celý systém, grafiku, vizuál a procesy, které nás v rámci projektu čekají. Schůzky se účastnili i kolegové z TIC v Koruně Vysočiny, tak aby byli informování o aktivitách. Setkání se rozfázovalo do několika termínů. Celkem je do karty zapojeno 80 subjektů.
 • Září 2020
  Svolána schůzka ohledně nově vznikající Zážitkové karty Koruny Vysočiny. Impuls vyšel z kanceláře KV. Schůzky se mohl účastnit kdokoliv z podnikatelů, tak abychom společně vytvořili systém funkční karty s ohledem na reální funkčnost. Počet účastníků ze strany podnikatelů 14.
  Domluvili jsme se, že kancelář KV připraví pilotní projekt pro rok 2020/2021. V následujících dnech osloví všechny provozovatele placených atraktivit v destinaci a vyzve je ke spolupráci. Po posbírání podkladů ze strany provozovatelů, vyzve k účasti provozovatele ubytování.
 • Červenec 2020
  Zavedli jsme týdenní report aktuálního dění na všechny ubytovatele, každý pátek se posílá e-mail se všemi akcemi v regionu Koruny Vysočiny. V průběhu července probíhá osobní setkání s podnikateli a DMO individuálně a to na místě podnikání. Rozvážíme průkazky k nově vzniklé akce Putování po sochách Michala Olšiaka, Turistických novin.
  Informovali jsme o otevřeném grantovém programu Fond Vysočiny, kde je oprávněným žadatelem i podnikatel. Současně jsme nabídli pomoc při vyplňování samotné žádosti.
  Cestovní ruch je v plné sezoně. Setkání s podnikateli je v tomto měsíci velmi náročné, tak jsme se setkali opět jen online, formou dotazníkového šetření z terénu.
  Výsledky:
 • Červen 2020
  Z důvodu vyhlášení programu na podporu cestovního ruchu MMR, jsme své členy informovali o této skutečnosti a abychom mohli reagovat na základě potřeb vycházejících z regionu, vytvořili jsme rychlí online formulář ohledně souhlasu podnikatelů s novým produktem v cestovím ruchu. Karta Koruny Vysočiny, kterou bychom chtěli profinancovat právě z dotace.
  Dotazník
  Koruna Vysočiny se přihlásila do soutěže Vysočina - nejlepší dovolená, kterou vyhlásil Kraj Vysočina. Výsledky zde.
 • Květen 2020
  Komunikace s podnikateli prostřednictvím e-mailu, informace o připravovaných aktivitách. Příprava dalšího produktu v cestovním ruchu - Putování za sochami Michala Olšiaka.
  Rychlé dotazníkové šetření ohledně obsazenosti ubytovacích zařízení. Výsledek:
  29% respondentů 0-25% obsazenost
  26% respondentů 25-50% obsazenost
  29% respondentů 50-75% obsazensot
  16% respondentů 75-100% obsazenost
  Dotazník
 • Duben 2020
  E-mailová korespondence ohledně společné propagaci v médiích: MY-FACE. Do projektu se zapojil 1 podnikatel a Koruna Vysočiny. Výsledky dotazníkového šetření: účastníků 33 podnikatelů z KV. Kam na kole, Kam pěšky, Hrady, zámky, zříceniny, TOP cíle Koruny Vysočiny. Vzhledem k nepříznívé situaci se příprava a tisk brožur odkládá na podzim.
  Výsledky
 • Březen 2020
  Vzhledem k situaci byly všechny další aktivity pozastaveny. Domluvili jsme se na osobním setkání. Vzhledem k úkolům z minulého setkání, bylo uděláno dotazníkové šetření prostřednictvím online dotazníku. Výsledky budou zveřejněny na dalším setkání, pokud to situace umožní, jinak online korespondencí.
 • Únor 2020
  JIž tradiční setkání na Zámku ve Žďáře nad Sázavou. Nosním tématem bylo představení činnosti KV v roce 2020, nová strategie a možnosti vzájemné spolupráce. Vysočina Tourism informovala podnikatele o připravovaných akcích v roce 2020 a tématem Vysočina Sklářská. Představitele Zámku připravili krátkou prezentaci o novinkách u nich. Nejdůležitější část proběhla ale v diskusi, kdy se jednotlivý účastníci představili a pohovořili o svých problémech a návrhách řešení. Vytvořila se tak platforma, která reagovala na požadavky od podnikatelů. Celkový počet účastníků 50.
  Závěr: Vyvolat jednání olhledně turistické karty v Koruně Vysočiny, příprava společné propagace na webových stránkách KV, nabídka pomoci při školení PPC reklama v online marketingu. Návrh na další pracovní setkání, které nebude formální, ale pracovní a to zejména o diskusi. Domluvené společné šetření na požadavek vzniku brožury pro turisty. (elektronické šetření)
 • Květen 2019
  Setkání podnikatelů proběhlo tentokrát v Novém Městě na Moravě, u příležitosti otevření nového Pumptrackového areálu
 • Únor 2019
  Pracovní setkání s podnikateli v cestovním ruchu opět na půdě Zámku ve Žďáře nad Sázavou.

 

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru