Volné ubytování

Sklářská expozice

Práci sklářů z Vysočiny můžete obdivovat i na dalších místech v regionu. Jedním z takových míst je Galerie na Milovské huti, která se nachází ve Skelmistrovském domě v Českých Milovech. Tato galerie je umístěna v bývalé sklářské osadě, která byla založena v roce 1835. Sbírka obsahuje více než 1300 exponátů, které ilustrují rozvoj českého sklářství od 17. století až po jeho vrcholnou dobu.

Další místo, kde se můžete ponořit do historie sklářství, naleznete v Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě, kde se ve sbírkách nachází na osm set unikátních kusů, včetně unikátního uranového skla. Nezapomeňte také navštívit novoměstský zámek, kde Horácká galerie představuje díla sklářského výtvarníka Jaroslava Svobody, včetně autorských a sympoziálních objektů.

O Koruně Vysočiny

O KORUNĚ VYSOČINY
Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

 

Kontakt

Destinační společnost Koruna Vysočiny

Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

776 308 072
kancelar@korunavysociny.cz
IČ: 044 15 868

Regiony Koruny Vysočiny

Nahoru