Volné ubytování

Tradice

V kamenitém kraji Horácka, kde se lidé odedávna živili zemědělstvím, se i v 21. století zachovala tradiční obydlí nebo řemesla, takže se zde můžete stále setkat s lidmi, kteří je ovládají.

Zavítat můžete do Centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem, jehož součástí jsou repliky domků horácké vesnice, kde poznáte, jak se žilo dříve. Co všechno dělal včelař, mlynář nebo tkadlec, jak se pletou košíky, suší byliny. Pekař vám k tomu nabídne buchtu zrovna vytaženou z pece a děti se mohou pomazlit s domácími zvířátky. 

Zpět v čase se přenesete také v Křižánkách – pozoruhodné vsi rozdělené řekou Svratkou na českou a moravskou část, ale především s největší vesnickou památkovou zónou v Kraji Vysočina. A že je na co se dívat. Na tradice zděděné po předcích odkazuje také obnovený skelmistrovský dům s unikátní galerií skla v bývalé sklářské osadě v Českých Milovech. Výrobky z tamní vyhlášené sklářské huti v 19. století putovaly až do Turecka nebo Ameriky.

Vesnická památková rezervace poutá pozornost také v Krátké. V osadě odpovídající svému názvu je kromě udržovaných horáckých stavení a roubenek k prohlédnutí a hlavně návštěvě zrekonstruovaný statek, kde sídlí Dům přírody Žďárských vrchů s četnými expozicemi.

Poznejte destinaci Koruny Vysočiny spojenou s lidmi, kteří žili v souladu s přírodou a brali si z ní jen to, co potřebovali k životu. 

Chcete mít tipy na výlety za tím nejlepším vždy u sebe? Stáhnetě si naši brožuru s TOP 5 místy v Koruně Vysočiny.

Přehled: pdfTo nejlepší z Koruny Vysočiny

O Koruně Vysočiny

O KORUNĚ VYSOČINY
Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

 

Kontakt

Destinační společnost Koruna Vysočiny

Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

776 308 072
kancelar@korunavysociny.cz
IČ: 044 15 868

Regiony Koruny Vysočiny

Nahoru