Volné ubytování

Servis pro členy

Destinace Koruna Vysočiny z.s. svým členům nabízí  výhodný servis, možnost spolupráce, zajišťuje služby a zprostředkovává různé aktivity. Pokud máte zájem aktivně se podílet na rozvoji turistického ruchu v našem regionu, být součástí strategického rozhodování, vyplňte přihlášku a zašlete na adresu: kancelar@korunavysociny.cz.

docxPřihláška člena (právnická osoba)

docxPřihláška člena (fyzická osoba)

Více informací ohledně servisu pro členy:


 

Členství v destinačním managementu získáte následující servis:

 • propagace na webu www.korunavysociny.cz a www.vysocina.eu.
 • možnost zveřejňování příspěvků s fotografiemi na facebooku @Korunavysociny
 • publikace v image materiálech destinačního managementu a centrály cestovního ruchu Vysočina Tourism
 • možnost zdarma vlastní prezentace na stánku turistické oblasti v rámci expozice Vysočiny Tourism na výstavách a veletrzích cestovního ruchu

Spolupráce na:

 • tvorbě a řízení marketingu a managementu destinace
 • vzájemná informovanost o vlastních aktivitách či akcích
 • propagace akcí aktivit realizovaných druhou stranou, vzájemné využívání log, případně jiných grafický prvků při mediální prezentaci společných aktivit
 • spolupráce při přípravě a realizaci projektů souvisejících s rozvojem cestovního ruchu
 • spolupráce při vytváření rozvojových dokumentů v oblasti cestovního ruchu

Nabízíme a zajišťujeme:

 • propagaci služeb v cestovním ruchu a kulturních akcí
 • účast na veletrzích cestovního ruchu
 • partnerství a spolupráci v cestovním ruchu
 • vzdělávací akce pro odborníky v cestovním ruchu

Zprostředkováváme:

 • školní jednodenní i vícedenní výlety
 • výlety pro seniory
 • jednodenní i vícedenní výlety se zážitkem
 • teambuildingové akce
 • ubytování
 • průvodcovské služby
 • vytipování míst pro svatební obřady
 • dovolenou připravenou „na míru"

O Koruně Vysočiny

O KORUNĚ VYSOČINY
Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

 

Kontakt

Destinační společnost Koruna Vysočiny

Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

776 308 072
kancelar@korunavysociny.cz
IČ: 044 15 868

Regiony Koruny Vysočiny

Nahoru