Servis pro členy

Destinace Koruna Vysočiny z.s. svým členům nabízí  výhodný servis, možnost spolupráce, zajišťuje služby a zprostředkovává různé aktivity. Pokud máte zájem aktivně se podílet na rozvoji turistického ruchu v našem regionu, být součástí strategického rozhodování, vyplňte přihlášku a zašlete na adresu: kancelar@korunavysociny.cz.

docPřihláška člena (právnická osoba)

docPřihláška člena (fyzická osoba)

Více informací ohledně servisu pro členy:


 

Členství v destinačním managementu získáte následující servis:

 • propagace na webu www.korunavysociny.cz a www.vysocina.eu.
 • možnost zveřejňování příspěvků s fotografiemi na facebooku @Korunavysociny
 • publikace v image materiálech destinačního managementu a centrály cestovního ruchu Vysočina Tourism
 • možnost zdarma vlastní prezentace na stánku turistické oblasti v rámci expozice Vysočiny Tourism na výstavách a veletrzích cestovního ruchu – Region Tour Brno, Holiday World Praha
 • možnost spolufinancování dotačních titulů určené destinacím od Ministerstva pro místní rozvoje

Spolupráce na:

 • tvorbě a řízení marketingu a managementu destinace
 • vzájemná informovanost o vlastních aktivitách či akcích
 • propagace akcí aktivit realizovaných druhou stranou, vzájemné využívání log, případně jiných grafický prvků při mediální prezentaci společných aktivit
 • spolupráce při přípravě a realizaci projektů souvisejících s rozvojem cestovního ruchu
 • spolupráce při vytváření rozvojových dokumentů v oblasti cestovního ruchu

Nabízíme a zajišťujeme:

 • propagaci služeb v cestovním ruchu a kulturních akcí
 • účast na veletrzích cestovního ruchu
 • partnerství a spolupráci v cestovním ruchu
 • vzdělávací akce pro odborníky v cestovním ruchu

Zprostředkováváme:

 • školní jednodenní i vícedenní výlety
 • výlety pro seniory
 • jednodenní i vícedenní výlety se zážitkem
 • teambuildingové akce
 • ubytování
 • průvodcovské služby
 • vytipování míst pro svatební obřady
 • dovolenou připravenou „na míru"
O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru