Volné ubytování

Výroční zprávy

Výroční zpráva je dokument, který zpřehledňuje činnost a hospodaření organizace za kalendářní rok, má informační a prezentační funkci a je považována za jeden z projevů transparentnosti nestátní neziskové organizace.

pdfVýroční zpráva Koruny Vysočiny 2022

pdfVýroční zpráva Koruny Vysočiny 2021

pdfVýroční zpráva Koruny Vysočiny 2020

pdfVýroční zpráva Koruny Vysočiny 2019

pdfVýroční zpráva Koruny Vysočiny 2018

pdfVýroční zpráva Koruny Vysočiny 2017

O Koruně Vysočiny

O KORUNĚ VYSOČINY
Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

 

Kontakt

Destinační společnost Koruna Vysočiny

Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

776 308 072
kancelar@korunavysociny.cz
IČ: 044 15 868

Regiony Koruny Vysočiny

Nahoru