Volné ubytování

Výroční zprávy

Výroční zpráva je dokument, který zpřehledňuje činnost a hospodaření organizace za kalendářní rok, má informační a prezentační funkci a je považována za jeden z projevů transparentnosti nestátní neziskové organizace.

pdfVýroční zpráva Koruny Vysočiny 2021

pdfVýroční zpráva Koruny Vysočiny 2020

pdfVýroční zpráva Koruny Vysočiny 2019

pdfVýroční zpráva Koruny Vysočiny 2018

pdfVýroční zpráva Koruny Vysočiny 2017

O Koruně Vysočiny

Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 044 15 868
Nahoru