Objevujte a relaxujte na Vysočině

Úkoly pro babičku a dědečka

DU pro_senioryPožádejte své maminky, tatínky, babičky a dědečky o pomoc. Pomozte nám sepsat a zmapovat příběhy a pověsti z našeho regionu.

Až budete s nimi mluvit, poproste je, aby si vzpomněli na příběhy svého dětství, povídání svých rodičů, a požádejte je o jejich sepsání. Věříme, že při vzpomínkách na své dětství, mládí naši prarodiče zapomenou na současnou nelehkou situaci a možná si i z radostí zavzpomínají na dobu, kdy byli mladí a sami děti.

Příběhy zasílejte na e-mail: kancelar@korunavysociny.cz (nezapomeňte napsat jméno a adresu prarodičů či rodičů). Za pomoc zašleme dárek s děkovným dopisem pana starosty.

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Turistické noviny
Turistické noviny 2020
Nahoru