Výběrová řízení

Do kanceláře destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici Ředitel/-ka.

Cílem naší společnosti je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky na celém území destinace.

Ředitel/-ka vypracovává a řídí realizované strategie, projekty a produkty cestovního ruchu,
administrativně zajišťuje plynulý chod kanceláře a celého spolku, dále vyhledává finanční zdroje a vede pracovní tým. Aktivně spolupracuje se stávajícími členy spolku, s národními a regionálními institucemi a místními orgány v oblasti podpory cestovního ruchu (CzechTourism, Vysočina Tourism, KrÚ Kraje Vysočina, MÚ, Mikroregiony), rozvíjí tuto spolupráci a oslovuje nové potenciální členy dané destinace. Zastupuje spolek vůči třetím subjektům dle pověření, připravuje návrh rozpočtu a sleduje čerpání finančních prostředků.

Co od Vás očekáváme:

- min. středoškolské vzdělání
- znalost regionu v rozsahu turistické oblasti Koruna Vysočiny, z.s.
- předchozí zkušenosti s fundraisingem (orientace v dotačních programech, žádosti o granty)
- předchozí zkušenosti s vedením týmu
- velmi dobré analytické a logické myšlení
- výborné organizační, komunikační a prezentační zkušenosti
- reprezentativní jednání
- uživatelskou znalost práce na PC (MS Office, sociální sítě)
- řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
- trestní bezúhonnost

Co Vám nabízíme:

- různorodou práci spojenou s propagací regionu a jeho rozvojem
- práci na plný úvazek
- pracovní poměr na dobu určitou s možností získání pracovního poměru na dobu neurčitou
- pracovní telefon a notebook
- alternativní místa výkonu práce
- uplatnění manažerských dovedností

Náležitosti a způsob podání přihlášky do výběrového řízení:

V termínu odevzdaná přihláška obsahuje:

- jméno a příjmení uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- telefon a e-mail pro komunikaci v průběhu výběrového řízení
- souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce připojte tyto doklady:

- strukturovaný životopis
- ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

Současně předložte vypracovaný koncept o rozsahu min. 1 strany A4, který má poutavým a
pravdivým způsobem motivovat turistu k návštěvě lokality Koruny Vysočiny, z.s. + nabídku
zajímavé novinky, která bude vhodná jako „turistické lákadlo".

Předpokládaný termín nástupu listopad 2021 – leden 2022.

Adresa pro zaslání přihlášek a termín podání:

Doručení v obálce označené „Výběrové řízení Koruna Vysočiny" Na Městský úřad Žďár nad Sázavou, k rukám p. Martina Mrkose, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínu
do 11. října do 12.00.

Bližší informace podá předseda spolku Martin Mrkos na tel: 739 477 703
e-mail: martin.mrkos@zdarns.cz

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru