Volné ubytování

Kontaktní kampaně

První tři měsíce v roce jsou ve znamení oblíbených veletržních prezentací cestovního ruchu, které dávají jak regionům, tak podnikatelům v oboru, možnost představit svou nabídku, novinky a témata na nadcházející převážně letní turistickou sezónu. V dalších měsících se naše destinace zaměřuje na tematické akce, kde prezentujeme aktivity a nabídku destinace přímo v centru dění daných akcí.

Kontaktní kampaně 2022

Kontaktní kampaně 2022

Přípravu na letošní sezónu Koruna Vysočiny nepodcenila a zúčastnila se mnoha akcí, kde nabízela návštěvníkům tipy na výlety a skvělou dovolenou a další vyžití v úžasné destinaci od Žďárských vrchů po hrad Pernštějn.

Po zrušení protiepidemických opatření je opět možnost se setkávat, tak proč toho nevyužít.

Číst více...

Veletrhy 2022

Veletrhy 2022

Veletržní sezóna zažila v roce 2022 restart po omezeních z minulosti, které bylo způsobeno koronavirouvou epidemií.

První jarní veletrh, kterého se Koruna Vysočiny účastnila byl Holiday World. Druhým veletrhem, kterého jsme se účastnili byl veletrh For Bikes.

Číst více...

Veletrhy 2020

Veletrhy 2020

Jako každý rok tak i letos se Koruna Vysočiny prezentovala na největší národní prezentaci cestovního ruchu v Brně (GO a REGIONTOUR), v Praze na veletrhu (Holiday World) a také v Bratislavě na 26. mezinárodním veletrhu cestovního ruchu (ITF SLOVAKIATOUR).

Číst více...

Veletrhy 2019

Veletrhy 2019

Koruna Vysočiny ani letos nevynechala tradiční veletrhy jako jsou GO Brno a veletrh Holiday World Praha. Svoji turistickou nabídku prezentovala také na největším cyklistickém veletrhu v České republice FOR BIKES.

Číst více...

Veletrhy 2018

Veletrhy 2018

Destinační společnost Koruna Vysočiny se během prvního čtvrtletí roku 2018 zúčastnila či podílela na 3 domácích veletrzích. Na společném stánku s ostatními členy jsme se prezentovali na Holiday World 2018 v Praze, na Go Brno a For Bike v Praze.

Veletrhy 2017

Veletrhy 2017

Nabídka regionů východní části Vysočiny uspokojuje tradičně největší návštěvnický zájem o tipy na cyklistiku a výlety nebo dovolenou s dětmi. Pro obě poptávané oblasti můžeme nabídnout širokou škálu možností, která je nyní uceleně představována za všechny regiony dohromady.

Číst více...

O Koruně Vysočiny

Jsme úžasná destinace od Žďárských vrchů po hrad Pernštejn. Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií po celém našem regionu.

O naší práci si můžete více přečíst zde. Naleznete tady informace o našem spolku, našich členech, marketingových aktivitách nebo projektech, které jsme s partnery pro vás připravili ...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 044 15 868
Nahoru