Přehled marketingových aktivit

Dům a zahrada

Dům a zahrada

Přestože je cestovní ruch zamrznutý, snažíme se pracovat se značkou Koruny Vysočiny. Snažili jsme se ukázat naši destinaci jako místo, kde ctíme tradice, ale současně i mladí lidé, zde mohou najít mnoho zajímavého. V případě aktivních páru je naše turistická oblast rájem na zemi.

Instagramová stezka

Instagramová stezka

Pro letošní rok jsme si připravili nový produkt v cestovním ruchu. Částečně jsme vycházeli ze situace, která nastala minulý rok a ochromila standardní cestovní ruch.

Číst více...

Reklamní rádiová kampaň - Putování s Vodomilem

Reklamní rádiová kampaň - Putování s Vodomilem

Tradičním produktem v cestovním ruchu Koruny Vysočiny ve spolupráci s regionem Bystřicko, je výherná poznávací soutěž, Putování s Vodomilem Korunou Vysočiny. Letošním tématem byly Filmové místa Koruny Vysočiny. Tímto produktem tak navazujeme na téma krajské DMO, které rezonovalo v roce 20219.

Součástí naší propagace byl rádiový spot, který v rádiu Brno běžel ve druhé půlce června 15. - 30.6.2020. Součástí marketingového mixu byla inzerce ve Žďárském denníku ve dvou etapách: začátek června a konec července.

 

 

Zážitková karta

Zážitková karta

Na přelomu roku 2020 a roku 2021 vznikla na základě souhlasu 60 partnerů v cestovním ruchu nový produkt, Zážitková karta Koruny Vysočiny. Jedná se o jednorázovou kartu plnou zážitků, která propojuje a zejména podporuje všechny aktéry v cestovním ruchu v naší turistické oblasti. Vytvořili jsme pilotní projekt, který odstartuje po zrušení nouzového stavu a bude trvat do 31.9.2021. Na konci projektu se opět sejdeme s podnikateli, kteří do projektu byli zapojeni a zvážíme životaschopnost projektu.

Číst více...

Označení TIC logem turistické oblasti

Označení TIC logem turistické oblasti

V rámci spolupráce a zvyšování povědomí o projektu Koruna Vysočiny jsme se s TIC domluvili, že budou také označeny logem Koruny Vysočiny, aby bylo zřejmé, v jaké turistické oblasti působí. Kromě společného označení Informačních center, spolupracujeme i při tvorbě propagačního materiálu Jednotlivých TIC. Logo Koruny Vysočiny se objevuje na všech turistických propagačních materiálech vydanýxg informačními centry.

 

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru