Přehled marketingových aktivit

Zážitková karta

Zážitková karta

Na přelomu roku 2020 a roku 2021 vznikla na základě souhlasu 60 partnerů v cestovním ruchu nový produkt, Zážitková karta Koruny Vysočiny. Jedná se o jednorázovou kartu plnou zážitků, která propojuje a zejména podporuje všechny aktéry v cestovním ruchu v naší turistické oblasti. Vytvořili jsme pilotní projekt, který odstartuje po zrušení nouzového stavu a bude trvat do 31.9.2021. Na konci projektu se opět sejdeme s podnikateli, kteří do projektu byli zapojeni a zvážíme životaschopnost projektu.

Číst více...

Označení TIC logem turistické oblasti

Označení TIC logem turistické oblasti

V rámci spolupráce a zvyšování povědomí o projektu Koruna Vysočiny jsme se s TIC domluvili, že budou také označeny logem Koruny Vysočiny, aby bylo zřejmé, v jaké turistické oblasti působí. Kromě společného označení Informačních center, spolupracujeme i při tvorbě propagačního materiálu Jednotlivých TIC. Logo Koruny Vysočiny se objevuje na všech turistických propagačních materiálech vydanýxg informačními centry.

 

Brandová kampaň v době pandemie

Brandová kampaň v době pandemie

V rámci spolupráce s turistickými informačními centry a partnerských měst jsme připravili splečnou kampaň na podporu cestovního ruchu v době pandemie. Prostřednictvím plakátu jsme chtěli rezidenty a jednodenní návštěvníky nalákat na zajímavá místa, které se nachází na v naší oblasti a jsou vhodné k výletům i v době stavu nouze.

Propagace destinace v rámci UCI MTB World Cup

Propagace destinace v rámci UCI MTB World Cup

Jednou z nejvýznamnějších sportovních událostí naší turistické oblasti jse Světový pohár horských kol. V rámci spolupráce s pořadatelem, jsme se prezentovali v oficiálním programu a také jsme navázali spolupráci prostřednictvím propojení webů. Organiátoři přidali na svůj web tipy na výlet. Odkaz je veden na stránky Koruny Vysočiny, kde je ucelený přehled.

Více informací zde.

 

Rádiová kampaň: Vodomil 2020

Rádiová kampaň: Vodomil 2020

XIV. ročník vědomostní výherní soutěže, tentokrát pod názvem Filmová místa Koruny Vysočiny, je již tradiční a oblíbenou hrou turistů v naší oblasti. Letošní téma navazovalo na roční téma krajské DMO Filmová místa. Cílem bylo tedy rožšířit plynule navázat na téma kraje a detailněji představit jednotlivá místa spojená s touto tématikou v naší turistické oblasti.

Na podporu této aktivity jsme vytvořili průkazku, plakáty a zaplatili rádiový spot, který se vysílal 14 dní. Legitimace byly rozvezeny po TIC nejen v naší oblasti. Taky jsme zajistili rozvoz legitimací po podnikatelích, kteří se buď do akce zapojili, nebo projevili zájem o tyto průkazky.

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru