Změnily se zvyky návštěvníků destinace?

Koruna VysocinyLéto je v plném proudu. Zábavní parky, hrady, zříceniny, muzea a informační centra si našla své návštěvníky. Vše se zdánlivě vrací do zajetých kolejí. Jak vypadá cestovní ruch z druhé strany? Jaká je aktuální situace v naší destinaci? Změnilo se chování turistů?

Každý kdo vyrazil o víkendu na turisticky oblíbená a notoricky známá místa v Koruně Vyosčiny, si určitě všiml, že cestovní ruch na Vysočině se rozběhl. Poskytovatele služeb v turistickém ruchu sami hodnotí sezónu dobře. Zvýšený nárůst návštěvníků hlásí nejen zámky a hrady, ale take informační centra. Denně obslouží v průměru 300 návštěvníků.
Jaká je obsazenost ubytovacích kapacit? Z rychlého dotazníkového šetření jsme zjistili, že léto 2020 je v průměru obsazené na 81 %. Mnohem horší je obsazenost zařízení na podzim. Současný stav obsazenosti je 42 %. I v tomto segmentu je vidět, že pokud si podnikatel buduje vztah se zákazníkem, je jeho vytíženost mnohem vyšší. Nižší čísla zájmu na podzim mohou být způsobena změnou chování turistů. Pobyty a dovolenou si objednávají na poslední chvíli, vyčkávají, jak se bude vyvíjet situace v daném regionu. Očekáváme, že se tato situace zlepší i díky dotačního program Kraje Vysočiny, sleva na Ubytování.
Všichni ubytovatelé se shodují, že zaznamenali zájem o pobyty delší než 3 dny. Velmi často naši destinaci navštěvují celé generace, rodiče, prarodiče a děti. Velký zájem je o pobyt v přírodě, o túry a přírodní památky. Narůstající trend jsme zaznamenali i v nákupech suvenýrů a upomínkových předmětů. Preferovány jsou především regionální a místní produkty.

Koruna Vysočiny se snaží podporovat cestovní ruchu několika směry. Jednak vytváříme nové produkty v cestovním ruchu. Před 14 dny byla spuštěna celoroční hra Putování po sochách Michala Olšiaka.
Připravujeme Instagramovou stezku po neobjevených místech Koruny Vysočiny a také program pro milovníky sklářství, které má na Vysočiny bohatou tradici. Kromě vytváření samotných produktů patří do náplně naší práce také rozšíření povědomí o značce Koruna Vysočiny mezi turisty. Připravujeme online marketingovou kampaň na posílení cestovního ruchu u nás.

Oľga Königová
Koruna Vysočiny
Tel.: 776 308 072
E-mail: kancelar@korunavysociny.cz
www.korunavysociny.cz

O Koruně Vysočiny

Naším cílem je přilákat a udržet si nové i stávající návštěvníky všech věkových kategorií na celém území destinace.

Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...

Destinační společnost Koruna Vysočiny
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
566 788 406 | 776 308 072 | kancelar@korunavysociny.cz
Nahoru